bar_progress

심천 주요지수 2007-09-07 15

최종수정 2007.09.07 15:05 기사입력 2007.09.07 15:05

댓글쓰기

심천 주요지수                                           한국시간 (2007-09-07  15:05)

--------------------------------------------------------------------------------------

지수명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천 종합               1475.40     -10.77      -0.72    1479.59    1484.61    1455.08

심천 A                  1550.49     -11.39      -0.73    1555.03    1560.27    1528.94

심천 B                   734.96      -4.27      -0.58     734.37     737.94     727.67

심천 농업                748.75      +8.19      +1.11     736.14     752.43     732.15

심천 광업               2857.37      -8.07      -0.28    2844.11    2877.00    2804.47

심천 제조업             1486.99      -3.82      -0.26    1486.18    1491.37    1462.65

심천 식료품             2084.14     -20.48      -0.97    2096.53    2106.14    2077.00

심천 의류직물            846.05     -12.63      -1.47     853.10     856.40     834.79

심천 가구목재            339.06      +6.26      +1.88     334.32     340.14     333.11

심천 인쇄제지            945.02      +9.55      +1.02     928.58     955.80     913.18

심천 석유화학           1298.86      -9.63      -0.74    1299.77    1305.91    1280.37

심천 전자                556.99      -7.49      -1.33     562.52     566.01     551.91

심천 금속&비금속        2386.51      -6.91      -0.29    2392.77    2397.69    2339.10

심천 기계               1442.00     +18.10      +1.27    1418.92    1443.34    1407.72

심천 제약               1077.10     -21.10      -1.92    1093.90    1096.93    1073.37

심천 유틸리티           1340.13      +6.00      +0.45    1331.78    1344.03    1305.07

심천 건설               1276.80      -6.56      -0.51    1269.60    1281.15    1255.73

심천 운송               1684.80     -19.91      -1.17    1698.28    1700.07    1652.95

심천 IT                  759.73     -17.08      -2.20     774.45     775.85     756.40

심천 도매&소매업        1615.21     -49.80      -2.99    1642.85    1658.14    1608.61

심천 금융               1684.93     -14.43      -0.85    1693.13    1704.09    1662.94

심천 부동산             2890.49     -82.35      -2.77    2942.70    2954.50    2878.38

심천 사회복지           1490.94     -10.74      -0.72    1499.11    1503.02    1460.58

심천 미디어              696.45     +33.14      +5.00     661.09     707.04     643.32

심천 종합류              809.48     -13.56      -1.65     818.38     821.42     803.66

심천 종합하부          17826.75    -247.01      -1.37   17986.88   18052.37   17682.48

심천 A 하부            18791.11    -260.37      -1.37   18959.90   19028.94   18639.04

심천 B 하부             5815.31     -35.15      -0.60    5800.17    5843.16    5762.08

심천 100                6006.04     -59.45      -0.98    6034.58    6057.93    5932.74

후선 300                5355.34     -56.70      -1.05    5382.91    5402.71    5295.23

심천 펀드               4436.36     -52.37      -1.17    4477.40    4484.46    4418.27

 ()

   무단전재 & 재배포 금지TODAY 주요뉴스 '무쌍 미녀' 김연아, 쌍꺼풀 점점 짙어져…물오른 미모 공개 '무쌍 미녀' 김연아, 쌍꺼풀 점점 짙어져…물... 마스크영역
간격처리를 위한 class