bar_progress

심천B종목 상승율 상위 2007-09-07 11

최종수정 2007.09.07 11:40 기사입력 2007.09.07 11:40

댓글쓰기

심천B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-09-07  11:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천특력홀딩스             8.23      +0.62      +8.15       7.66       8.37       7.66

해남대동해관광센터         3.51      +0.10      +2.93       3.46       3.55       3.37

무한보일러                11.42      +0.29      +2.61      11.02      11.60      10.92

심천일치약업               9.31      +0.19      +2.08       9.05       9.35       9.03

중경건설오토바이           4.48      +0.07      +1.59       4.41       4.54       4.35

중경장안자동차             8.19      +0.09      +1.11       7.99       8.21       7.95

안휘고정공증류주          12.11      +0.04      +0.33      12.00      12.67      11.52

심천특구부동산             5.56      +0.01      +0.18       5.50       5.61       5.31

중국남방유리그룹           9.49      +0.01      +0.11       9.48       9.55       9.40

심천B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-09-07  11:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천화발전자               3.29      -0.17      -4.91       3.42       3.43       3.29

심천중관방직               3.80      -0.18      -4.52       3.99       3.99       3.78

산동성중로원양어업         4.45      -0.18      -3.89       4.63       4.63       4.40

강가그룹                   6.50      -0.21      -3.13       6.71       6.71       6.49

심천섬유(홀딩스)           4.46      -0.14      -3.04       4.54       4.54       4.45

무석소천아                 7.80      -0.24      -2.99       7.83       8.23       7.28

항주증기터빈              19.15      -0.55      -2.79      19.34      19.70      19.11

합비MEILING                4.53      -0.12      -2.58       4.69       4.69       4.53

중국만과                  22.24      -0.56      -2.46      22.31      22.75      22.21

본강판재                   8.87      -0.22      -2.42       9.10       9.10       8.80

 ()

   무단전재 & 재배포 금지TODAY 주요뉴스 '무쌍 미녀' 김연아, 쌍꺼풀 점점 짙어져…물오른 미모 공개 '무쌍 미녀' 김연아, 쌍꺼풀 점점 짙어져…물... 마스크영역
간격처리를 위한 class