bar_progress

심천B종목 상승율 상위 2007-09-07 10

최종수정 2007.09.07 10:41 기사입력 2007.09.07 10:41

댓글쓰기

심천B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-09-07  10:41)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천특력홀딩스             7.93      +0.32      +4.20       7.93       7.93       7.93

경동방테크놀로지           3.48      +0.01      +0.29       3.48       3.48       3.48

심천B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-09-07  10:41)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

상주디젤기                 8.83      -0.15      -1.67       8.85       8.85       8.83

승덕제현섬유               2.51      -0.03      -1.18       2.51       2.51       2.51

중경건설오토바이           4.36      -0.05      -1.13       4.35       4.36       4.35

중경장안자동차             8.05      -0.05      -0.62       8.05       8.05       8.05

 ()

   무단전재 & 재배포 금지TODAY 주요뉴스 '무쌍 미녀' 김연아, 쌍꺼풀 점점 짙어져…물오른 미모 공개 '무쌍 미녀' 김연아, 쌍꺼풀 점점 짙어져…물... 마스크영역
간격처리를 위한 class