bar_progress

심천B종목 상승율 상위 2007-08-31 16

최종수정 2007.08.31 16:15 기사입력 2007.08.31 16:15

댓글쓰기

심천B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-08-31  16:15)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천특구부동산             5.56      +0.51     +10.10       5.19       5.56       5.19

심천적만항만              20.10      +1.30      +6.91      19.70      20.19      19.05

심천특력홀딩스             6.95      +0.36      +5.46       6.48       7.04       6.48

산동항공                   4.86      +0.24      +5.19       4.60       4.98       4.55

경동방테크놀로지           3.31      +0.16      +5.08       3.31       3.31       3.31

석가장보석전자유리         3.44      +0.16      +4.88       3.35       3.44       3.35

중국남방유리그룹           9.20      +0.36      +4.07       9.10       9.38       9.10

산동신명제지그룹           7.69      +0.27      +3.64       7.50       7.81       7.43

심천부동산개발             6.08      +0.20      +3.40       5.97       6.24       5.88

심천국제기업               5.08      +0.11      +2.21       5.10       5.20       5.00

심천B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-08-31  16:15)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

해남주강홀딩스             7.28      -0.26      -3.45       7.60       7.60       7.16

호북사륭달                 4.86      -0.14      -2.80       5.10       5.17       4.86

심천화발전자               3.22      -0.07      -2.13       3.26       3.35       3.22

광동뢰이그룹               4.23      -0.07      -1.63       4.33       4.33       4.20

불산화신포장               5.37      -0.08      -1.47       5.49       5.49       5.37

합비MEILING                4.85      -0.07      -1.42       4.98       5.00       4.83

무석위부하이테크          12.14      -0.16      -1.30      12.10      12.39      12.05

노태섬유                   8.32      -0.10      -1.19       8.50       8.50       8.22

안휘고정공증류주          10.18      -0.12      -1.17      10.38      10.38      10.10

심천적만석유기지          15.62      -0.18      -1.14      15.60      15.92      15.51

 ()

   무단전재 & 재배포 금지TODAY 주요뉴스 김숙, 이영자 '통 큰 선물'에 깜짝…"가격표 일부러 안 뗐네" 김숙, 이영자 '통 큰 선물'에 깜짝…"가격표 ... 마스크영역
간격처리를 위한 class