bar_progress

상해B종목 상승율 상위 2007-08-31 16

최종수정 2007.08.31 16:15 기사입력 2007.08.31 16:15

댓글쓰기

상해B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-08-31  16:15)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

내몽고이태석탄            10.23      +0.93     +10.00       9.80      10.23       9.60

중국섬유기계               0.78      +0.03      +4.00       0.75       0.79       0.75

상해보신소프트웨어         2.53      +0.08      +3.27       2.48       2.53       2.44

천진해운                   0.70      +0.02      +2.94       0.68       0.70       0.68

해남항공                   1.09      +0.03      +2.83       1.07       1.10       1.06

상해화원                   0.43      +0.01      +2.38       0.42       0.43       0.41

상해말직화                 1.73      +0.02      +1.17       1.73       1.76       1.72

상해자동화계량기           0.99      +0.01      +1.02       0.98       1.02       0.98

황산관광개발               2.34      +0.02      +0.86       2.35       2.35       2.31

상해전기기계               2.45      +0.02      +0.82       2.44       2.47       2.40

상해B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-08-31  16:15)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

상해삼구테크놀로지         1.64      -0.06      -3.53       1.70       1.71       1.64

상해금교수출가공구         1.63      -0.05      -2.98       1.69       1.69       1.62

대영현대농업               1.13      -0.03      -2.59       1.20       1.20       1.12

화원개마                   0.82      -0.02      -2.38       0.84       0.85       0.82

상해능운실업               0.82      -0.02      -2.38       0.84       0.85       0.81

강소신성부동산             2.49      -0.05      -1.97       2.54       2.58       2.46

상해연화섬유               1.06      -0.02      -1.85       1.08       1.10       1.04

상해개개실업               1.07      -0.02      -1.83       1.09       1.11       1.06

상해외고교보세구           1.10      -0.02      -1.79       1.13       1.13       1.08

상해물자무역               1.24      -0.02      -1.59       1.26       1.26       1.23

 ()

   무단전재 & 재배포 금지TODAY 주요뉴스 김소영, "바람, 변심…결혼 4년 만에 오상진에게 배신감" 폭로 김소영, "바람, 변심…결혼 4년 만에 오상진에... 마스크영역
간격처리를 위한 class