bar_progress

심천 주요지수 2007-08-31 16

최종수정 2007.08.31 16:05 기사입력 2007.08.31 16:05

댓글쓰기

심천 주요지수                                           한국시간 (2007-08-31  16:05)

--------------------------------------------------------------------------------------

지수명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천 종합               1457.83     +18.03      +1.25    1446.04    1462.54    1442.98

심천 A                  1531.16     +19.14      +1.27    1518.56    1536.11    1515.30

심천 B                   743.10      +5.29      +0.72     741.39     746.33     739.25

심천 농업                721.40      -5.31      -0.73     733.05     734.66     720.64

심천 광업               2696.29     +78.76      +3.01    2624.09    2710.64    2600.16

심천 제조업             1455.72     +18.16      +1.26    1442.37    1461.63    1440.15

심천 식료품             2113.23     +24.82      +1.19    2099.17    2134.53    2099.11

심천 의류직물            865.24      +4.96      +0.58     864.33     867.67     860.42

심천 가구목재            317.20      +4.96      +1.59     318.44     321.18     313.14

심천 인쇄제지            940.54     +13.48      +1.45     931.95     952.10     925.05

심천 석유화학           1245.56      +7.88      +0.64    1244.65    1254.27    1240.49

심천 전자                545.69      +7.11      +1.32     541.73     546.80     540.12

심천 금속&비금속        2309.17     +49.89      +2.21    2257.27    2324.42    2242.14

심천 기계               1400.26      +9.87      +0.71    1396.34    1405.07    1391.89

심천 제약               1086.20      +2.99      +0.28    1093.22    1096.34    1080.96

심천 유틸리티           1308.33      +9.15      +0.70    1309.03    1326.51    1307.91

심천 건설               1290.20     +13.25      +1.04    1283.08    1294.91    1268.99

심천 운송               1650.64      +3.86      +0.23    1669.41    1678.01    1648.07

심천 IT                  771.53      +7.21      +0.94     769.60     774.99     766.99

심천 도매&소매업        1670.88     +78.03      +4.90    1590.97    1671.38    1590.97

심천 금융               1734.52      -5.35      -0.31    1744.70    1745.83    1710.35

심천 부동산             3010.42     +19.10      +0.64    2996.64    3038.92    2980.79

심천 사회복지           1420.50     +23.32      +1.67    1415.80    1422.03    1399.50

심천 미디어              638.46      +9.57      +1.52     637.92     653.34     625.85

심천 종합류              793.65     +12.63      +1.62     792.06     798.82     791.69

심천 종합하부          17872.11    +212.85      +1.21   17680.85   17912.97   17608.43

심천 A 하부            18838.93    +224.37      +1.21   18637.32   18882.00   18560.99

심천 B 하부             5891.52     +49.30      +0.84    5867.03    5919.24    5847.98

심천 100                5970.38     +71.25      +1.21    5913.26    5985.19    5894.65

후선 300                5296.81     +55.58      +1.06    5255.09    5307.42    5219.99

심천 펀드               4482.05     +60.20      +1.36    4426.19    4485.22    4409.96

 ()

   무단전재 & 재배포 금지TODAY 주요뉴스 김용건 연인 A씨 측 "변호사 선임 후 태도 돌변…끝까지 갈 것" 김용건 연인 A씨 측 "변호사 선임 후 태도 돌... 마스크영역
간격처리를 위한 class