bar_progress

심천 주요지수 2007-08-31 15

최종수정 2007.08.31 15:05 기사입력 2007.08.31 15:05

댓글쓰기

심천 주요지수                                           한국시간 (2007-08-31  15:05)

--------------------------------------------------------------------------------------

지수명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천 종합               1460.30     +20.50      +1.42    1446.04    1460.85    1442.98

심천 A                  1533.67     +21.65      +1.43    1518.56    1534.28    1515.30

심천 B                   745.95      +8.14      +1.10     741.39     745.95     739.25

심천 농업                726.63      -0.08      -0.01     733.05     734.66     722.08

심천 광업               2699.49     +81.96      +3.13    2624.09    2705.83    2600.16

심천 제조업             1459.91     +22.35      +1.55    1442.37    1460.14    1440.15

심천 식료품             2120.10     +31.69      +1.52    2099.17    2134.53    2099.11

심천 의류직물            866.56      +6.28      +0.73     864.33     867.52     860.42

심천 가구목재            315.93      +3.69      +1.18     318.44     321.18     313.14

심천 인쇄제지            948.42     +21.36      +2.30     931.95     950.52     925.05

심천 석유화학           1249.59     +11.91      +0.96    1244.65    1254.27    1240.49

심천 전자                546.37      +7.79      +1.45     541.73     546.44     540.12

심천 금속&비금속        2317.59     +58.31      +2.58    2257.27    2318.98    2242.14

심천 기계               1403.81     +13.42      +0.97    1396.34    1404.38    1391.89

심천 제약               1085.53      +2.32      +0.21    1093.22    1096.34    1080.96

심천 유틸리티           1320.81     +21.63      +1.66    1309.03    1326.51    1309.03

심천 건설               1285.06      +8.11      +0.64    1283.08    1287.16    1268.99

심천 운송               1661.22     +14.44      +0.88    1669.41    1678.01    1648.07

심천 IT                  774.44     +10.12      +1.32     769.60     774.99     766.99

심천 도매&소매업        1647.55     +54.70      +3.43    1590.97    1656.87    1590.97

심천 금융               1732.55      -7.32      -0.42    1744.70    1745.83    1710.35

심천 부동산             3007.09     +15.77      +0.53    2996.64    3038.92    2980.79

심천 사회복지           1409.18     +12.00      +0.86    1415.80    1416.53    1399.50

심천 미디어              634.98      +6.09      +0.97     637.92     653.34     625.85

심천 종합류              798.30     +17.28      +2.21     792.06     798.82     791.69

심천 종합하부          17860.80    +201.54      +1.14   17680.85   17898.55   17608.43

심천 A 하부            18827.01    +212.45      +1.14   18637.32   18866.80   18560.99

심천 B 하부             5917.12     +74.90      +1.28    5867.03    5917.12    5847.98

심천 100                5972.30     +73.17      +1.24    5913.26    5976.02    5894.65

후선 300                5290.24     +49.01      +0.94    5255.09    5291.14    5219.99

심천 펀드               4459.59     +37.74      +0.85    4426.19    4459.64    4409.96

 ()

   무단전재 & 재배포 금지TODAY 주요뉴스 "박수홍 결혼 축하" 노마스크로 모인 연예인들…SNS 올렸다가 "박수홍 결혼 축하" 노마스크로 모인 연예인들... 마스크영역
간격처리를 위한 class