bar_progress

심천 주요지수 2007-08-31 14

최종수정 2007.08.31 14:05 기사입력 2007.08.31 14:05

댓글쓰기

심천 주요지수                                           한국시간 (2007-08-31  14:05)

--------------------------------------------------------------------------------------

지수명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천 종합               1455.37     +15.57      +1.08    1446.04    1458.62    1442.98

심천 A                  1528.49     +16.47      +1.09    1518.56    1531.93    1515.30

심천 B                   743.46      +5.65      +0.77     741.39     745.26     739.25

심천 농업                724.51      -2.20      -0.30     733.05     734.66     722.08

심천 광업               2692.51     +74.98      +2.86    2624.09    2700.02    2600.16

심천 제조업             1454.32     +16.76      +1.17    1442.37    1456.49    1440.15

심천 식료품             2111.71     +23.30      +1.12    2099.17    2134.53    2099.11

심천 의류직물            862.77      +2.49      +0.29     864.33     867.06     860.42

심천 가구목재            314.98      +2.74      +0.88     318.44     321.18     313.14

심천 인쇄제지            949.50     +22.44      +2.42     931.95     950.43     925.05

심천 석유화학           1244.89      +7.21      +0.58    1244.65    1254.27    1240.49

심천 전자                542.85      +4.27      +0.79     541.73     546.06     540.12

심천 금속&비금속        2302.72     +43.44      +1.92    2257.27    2304.57    2242.14

심천 기계               1402.14     +11.75      +0.85    1396.34    1402.27    1391.89

심천 제약               1084.30      +1.09      +0.10    1093.22    1096.34    1080.96

심천 유틸리티           1316.80     +17.62      +1.36    1309.03    1326.51    1309.03

심천 건설               1282.85      +5.90      +0.46    1283.08    1287.16    1268.99

심천 운송               1659.44     +12.66      +0.77    1669.41    1678.01    1648.07

심천 IT                  769.20      +4.88      +0.64     769.60     772.03     766.99

심천 도매&소매업        1642.75     +49.90      +3.13    1590.97    1649.09    1590.97

심천 금융               1728.70     -11.17      -0.64    1744.70    1745.83    1710.35

심천 부동산             2999.45      +8.13      +0.27    2996.64    3038.92    2980.79

심천 사회복지           1408.51     +11.33      +0.81    1415.80    1416.52    1399.50

심천 미디어              632.59      +3.70      +0.59     637.92     653.34     625.85

심천 종합류              796.48     +15.46      +1.98     792.06     798.48     791.69

심천 종합하부          17800.69    +141.43      +0.80   17680.85   17898.55   17608.43

심천 A 하부            18763.65    +149.09      +0.80   18637.32   18866.80   18560.99

심천 B 하부             5887.95     +45.73      +0.78    5867.03    5903.13    5847.98

심천 100                5948.92     +49.79      +0.84    5913.26    5973.67    5894.65

후선 300                5268.82     +27.59      +0.53    5255.09    5278.41    5219.99

심천 펀드               4430.30      +8.45      +0.19    4426.19    4433.25    4409.96

 ()

   무단전재 & 재배포 금지TODAY 주요뉴스 김소영, "바람, 변심…결혼 4년 만에 오상진에게 배신감" 폭로 김소영, "바람, 변심…결혼 4년 만에 오상진에... 마스크영역
간격처리를 위한 class