bar_progress

심천B종목 상승율 상위 2007-08-31 11

최종수정 2007.08.31 11:40 기사입력 2007.08.31 11:40

댓글쓰기

심천B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-08-31  11:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천특구부동산             5.56      +0.51     +10.10       5.19       5.56       5.19

경동방테크놀로지           3.31      +0.16      +5.08       3.31       3.31       3.31

산동항공                   4.85      +0.23      +4.98       4.60       4.85       4.55

중국남방유리그룹           9.25      +0.41      +4.64       9.10       9.35       9.10

석가장보석전자유리         3.41      +0.13      +3.96       3.35       3.44       3.35

심천부동산개발             6.11      +0.23      +3.91       5.97       6.24       5.88

심천국제기업               5.15      +0.18      +3.62       5.10       5.20       5.00

심천적만항만              19.20      +0.40      +2.13      19.70      19.70      19.05

상주디젤기                 8.84      +0.17      +1.96       8.60       8.88       8.60

심천비아달홀딩스           8.00      +0.15      +1.91       8.00       8.09       7.85

심천B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-08-31  11:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

해남주강홀딩스             7.37      -0.17      -2.25       7.60       7.60       7.35

남경보천통신               4.63      -0.09      -1.91       4.68       4.80       4.62

광동뢰이그룹               4.23      -0.07      -1.63       4.33       4.33       4.21

합비MEILING                4.85      -0.07      -1.42       4.98       5.00       4.83

해남대동해관광센터         3.20      -0.04      -1.23       3.24       3.26       3.19

승덕제현섬유               2.55      -0.03      -1.16       2.58       2.59       2.50

초상국부동산개발          38.59      -0.41      -1.05      39.00      39.15      38.36

강가그룹                   6.89      -0.06      -0.86       6.85       7.00       6.80

불산전기조명              15.86      -0.13      -0.81      16.10      16.10      15.80

안휘고정공증류주          10.25      -0.05      -0.49      10.38      10.38      10.10

 ()

   무단전재 & 재배포 금지TODAY 주요뉴스 "소유진과 스킨십 하나" 질문에 백종원 "나 몇년 됐지…" "소유진과 스킨십 하나" 질문에 백종원 "나 몇... 마스크영역
간격처리를 위한 class