bar_progress

심천 주요지수 2007-08-31 11

최종수정 2007.08.31 11:30 기사입력 2007.08.31 11:30

댓글쓰기

심천 주요지수                                           한국시간 (2007-08-31  11:30)

--------------------------------------------------------------------------------------

지수명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천 종합               1452.87     +13.07      +0.91    1446.04    1453.26    1442.98

심천 A                  1525.87     +13.85      +0.92    1518.56    1526.29    1515.30

심천 B                   742.15      +4.34      +0.59     741.39     744.67     739.25

심천 농업                730.22      +3.51      +0.48     733.05     734.66     727.34

심천 광업               2645.36     +27.83      +1.06    2624.09    2652.85    2600.16

심천 제조업             1451.31     +13.75      +0.96    1442.37    1451.56    1440.15

심천 식료품             2127.26     +38.85      +1.86    2099.17    2134.53    2099.11

심천 의류직물            863.45      +3.17      +0.37     864.33     867.06     862.91

심천 가구목재            316.12      +3.88      +1.24     318.44     321.18     315.98

심천 인쇄제지            939.41     +12.35      +1.33     931.95     940.09     925.05

심천 석유화학           1253.17     +15.49      +1.25    1244.65    1254.27    1241.81

심천 전자                544.09      +5.51      +1.02     541.73     544.21     540.12

심천 금속&비금속        2282.24     +22.96      +1.02    2257.27    2283.75    2242.14

심천 기계               1397.88      +7.49      +0.54    1396.34    1399.39    1391.89

심천 제약               1084.62      +1.41      +0.13    1093.22    1096.34    1082.43

심천 유틸리티           1320.72     +21.54      +1.66    1309.03    1326.51    1309.03

심천 건설               1272.94      -4.01      -0.31    1283.08    1284.13    1268.99

심천 운송               1674.88     +28.10      +1.71    1669.41    1678.01    1659.98

심천 IT                  769.74      +5.42      +0.71     769.60     771.83     767.35

심천 도매&소매업        1639.06     +46.21      +2.90    1590.97    1649.09    1590.97

심천 금융               1720.96     -18.91      -1.09    1744.70    1745.83    1710.35

심천 부동산             2996.32      +5.00      +0.17    2996.64    3016.01    2980.79

심천 사회복지           1410.34     +13.16      +0.94    1415.80    1416.52    1399.50

심천 미디어              639.33     +10.44      +1.66     637.92     653.34     628.89

심천 종합류              796.28     +15.26      +1.95     792.06     798.21     791.70

심천 종합하부          17759.10     +99.84      +0.57   17680.85   17774.59   17608.43

심천 A 하부            18719.81    +105.25      +0.57   18637.32   18736.13   18560.99

심천 B 하부             5878.04     +35.82      +0.61    5867.03    5903.13    5847.98

심천 100                5934.01     +34.88      +0.59    5913.26    5936.31    5894.65

후선 300                5257.60     +16.37      +0.31    5255.09    5262.52    5219.99

심천 펀드               4418.57      -3.28      -0.07    4426.19    4429.49    4409.96

 ()

   무단전재 & 재배포 금지TODAY 주요뉴스 김숙, 이영자 '통 큰 선물'에 깜짝…"가격표 일부러 안 뗐네" 김숙, 이영자 '통 큰 선물'에 깜짝…"가격표 ... 마스크영역
간격처리를 위한 class