bar_progress

심천B종목 상승율 상위 2007-08-31 10

최종수정 2007.08.31 10:40 기사입력 2007.08.31 10:40

댓글쓰기

심천B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-08-31  10:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천특구부동산             5.52      +0.47      +9.31       5.19       5.56       5.19

심천부동산개발             6.20      +0.32      +5.44       5.97       6.20       5.88

중국남방유리그룹           9.24      +0.40      +4.52       9.10       9.35       9.10

광동성윤그룹               3.00      +0.12      +4.17       2.97       3.00       2.90

석가장보석전자유리         3.38      +0.10      +3.05       3.35       3.38       3.35

호북사륭달                 5.13      +0.13      +2.60       5.10       5.17       5.03

심천국제기업               5.09      +0.12      +2.41       5.10       5.10       5.00

중경건설오토바이           4.70      +0.10      +2.17       4.78       4.78       4.60

심천비아달홀딩스           8.00      +0.15      +1.91       8.00       8.00       7.99

무석소천아                 8.03      +0.15      +1.90       8.10       8.20       7.90

심천B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-08-31  10:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

승덕제현섬유               2.53      -0.05      -1.94       2.58       2.59       2.50

여주제약그룹              17.14      -0.25      -1.44      17.45      17.48      17.13

심천특력홀딩스             6.52      -0.07      -1.06       6.59       6.60       6.48

심천중관방직               3.95      -0.03      -0.75       3.92       3.95       3.88

해남주강홀딩스             7.50      -0.04      -0.53       7.60       7.60       7.50

남경보천통신               4.70      -0.02      -0.42       4.68       4.72       4.68

강가그룹                   6.93      -0.02      -0.29       6.85       7.00       6.85

광동뢰이그룹               4.29      -0.01      -0.23       4.33       4.33       4.26

무석위부하이테크          12.29      -0.01      -0.08      12.10      12.29      12.10

 ()

   무단전재 & 재배포 금지TODAY 주요뉴스 김용건 연인 A씨 측 "변호사 선임 후 태도 돌변…끝까지 갈 것" 김용건 연인 A씨 측 "변호사 선임 후 태도 돌... 마스크영역
간격처리를 위한 class