bar_progress

심천 주요지수 2007-08-31 10

최종수정 2007.08.31 10:30 기사입력 2007.08.31 10:30

댓글쓰기

심천 주요지수                                           한국시간 (2007-08-31  10:30)

--------------------------------------------------------------------------------------

지수명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천 종합               1448.22      +8.42      +0.58    1446.04    1448.22    1446.04

심천 A                  1520.81      +8.79      +0.58    1518.56    1520.81    1518.56

심천 B                   743.20      +5.39      +0.73     741.39     743.20     741.39

심천 농업                733.24      +6.53      +0.90     733.05     733.24     732.56

심천 광업               2621.21      +3.68      +0.14    2624.09    2624.09    2621.21

심천 제조업             1445.23      +7.67      +0.53    1442.37    1445.23    1442.37

심천 식료품             2105.06     +16.65      +0.80    2099.17    2105.06    2099.11

심천 의류직물            866.62      +6.34      +0.74     864.33     866.62     864.33

심천 가구목재            318.38      +6.14      +1.97     318.44     318.44     318.38

심천 인쇄제지            939.65     +12.59      +1.36     931.95     939.65     931.95

심천 석유화학           1248.07     +10.39      +0.84    1244.65    1248.22    1244.65

심천 전자                542.40      +3.82      +0.71     541.73     542.40     541.69

심천 금속&비금속        2261.44      +2.16      +0.10    2257.27    2261.44    2257.25

심천 기계               1397.59      +7.20      +0.52    1396.34    1397.98    1396.34

심천 제약               1094.77     +11.56      +1.07    1093.22    1095.33    1093.22

심천 유틸리티           1310.80     +11.62      +0.89    1309.03    1311.95    1309.03

심천 건설               1283.87      +6.92      +0.54    1283.08    1283.87    1283.08

심천 운송               1671.66     +24.88      +1.51    1669.41    1671.66    1669.41

심천 IT                  770.95      +6.63      +0.87     769.60     770.95     769.60

심천 도매&소매업        1599.73      +6.88      +0.43    1590.97    1599.73    1590.97

심천 금융               1745.69      +5.82      +0.33    1744.70    1745.69    1744.70

심천 부동산             2996.44      +5.12      +0.17    2996.64    2996.82    2996.44

심천 사회복지           1412.76     +15.58      +1.12    1415.80    1416.52    1412.76

심천 미디어              638.91     +10.02      +1.59     637.92     638.91     637.92

심천 종합류              792.04     +11.02      +1.41     792.06     792.09     792.04

심천 종합하부          17713.07     +53.81      +0.30   17680.85   17713.07   17680.85

심천 A 하부            18671.29     +56.73      +0.30   18637.32   18671.29   18637.32

심천 B 하부             5883.88     +41.66      +0.71    5867.03    5883.88    5867.03

심천 100                5921.97     +22.84      +0.39    5913.26    5922.21    5913.26

후선 300                5255.09     +13.86      +0.26    5255.09    5255.09    5255.09

심천 펀드               4427.61      +5.76      +0.13    4426.19    4427.61    4426.19

 ()

   무단전재 & 재배포 금지TODAY 주요뉴스 김용건 연인 A씨 측 "변호사 선임 후 태도 돌변…끝까지 갈 것" 김용건 연인 A씨 측 "변호사 선임 후 태도 돌... 마스크영역
간격처리를 위한 class