bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

상해B종목 상승율 상위 2007-08-24 16

최종수정 2007.08.24 16:15 기사입력 2007.08.24 16:15

댓글쓰기

상해B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-08-24  16:15)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

대화그룹대련화학공업       0.83      +0.05      +6.41       0.78       0.84       0.78

상해금교수출가공구         1.68      +0.06      +3.70       1.63       1.70       1.63

상해해흔그룹               0.96      +0.03      +3.23       0.95       0.97       0.93

제남경기모터사이클         0.64      +0.02      +3.23       0.62       0.66       0.62

내몽고이태석탄             9.26      +0.26      +2.89       9.25       9.58       9.01

상해양신투자               1.21      +0.03      +2.54       1.19       1.23       1.17

상해능운실업               0.81      +0.02      +2.53       0.79       0.84       0.79

화원개마                   0.83      +0.02      +2.47       0.82       0.88       0.81

해남항공                   1.08      +0.02      +1.89       1.06       1.09       1.04

상해금강국제여행사         1.72      +0.03      +1.78       1.70       1.73       1.69

상해B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-08-24  16:15)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

상해대강(그룹)             0.61      -0.03      -4.69       0.68       0.68       0.61

상해자동화계량기           0.97      -0.03      -3.00       0.99       1.05       0.95

대영현대농업               1.02      -0.03      -2.86       1.11       1.11       1.01

상해삼구테크놀로지         1.75      -0.05      -2.78       1.81       1.83       1.74

상해화원                   0.43      -0.01      -2.27       0.46       0.46       0.42

화신시멘트                 2.25      -0.05      -2.17       2.30       2.30       2.24

상해전기기계               2.50      -0.03      -1.19       2.53       2.58       2.46

상해우전통신설비           0.92      -0.01      -1.08       0.93       0.94       0.92

대중교통(그룹)             1.95      -0.02      -1.02       1.97       1.98       1.94

상해외고교보세구           1.03      -0.01      -0.96       1.04       1.06       1.02

 ()

   무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class