bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

심천B종목 상승율 상위 2007-08-23 16

최종수정 2007.08.23 16:15 기사입력 2007.08.23 16:15

댓글쓰기

심천B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-08-23  16:15)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

해남주강홀딩스             7.46      +0.65      +9.54       7.00       7.46       6.91

초상국부동산개발          38.17      +2.15      +5.97      36.70      38.50      35.60

합비MEILING                5.31      +0.28      +5.57       5.12       5.43       5.12

중화자전거(홀딩스)         4.33      +0.21      +5.10       4.33       4.33       4.33

광동성윤그룹               2.73      +0.13      +5.00       2.58       2.73       2.57

항주증기터빈              20.58      +0.98      +5.00      19.93      20.88      19.43

중국만과                  23.80      +0.75      +3.25      23.98      24.00      23.20

심천적만석유기지          16.21      +0.33      +2.08      15.97      16.29      15.50

해남대동해관광센터         3.18      +0.06      +1.92       3.12       3.28       3.08

호북사륭달                 5.02      +0.09      +1.83       5.00       5.14       4.93

심천B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-08-23  16:15)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천비아달홀딩스           7.50      -0.40      -5.06       7.78       7.78       7.45

석가장보석전자유리         3.30      -0.13      -3.79       3.43       3.49       3.28

와방점베어링               8.16      -0.30      -3.55       8.50       8.58       8.10

심천특력홀딩스             6.64      -0.22      -3.21       7.00       7.00       6.50

산동항공                   4.39      -0.14      -3.09       4.55       4.58       4.36

심천화발전자               3.26      -0.10      -2.98       3.42       3.43       3.26

무석소천아                 7.16      -0.22      -2.98       7.30       7.54       7.16

남경보천통신               4.60      -0.13      -2.75       4.73       4.76       4.55

연태장유포도주            41.60      -1.12      -2.62      43.30      43.31      41.60

심천국제기업               5.28      -0.12      -2.22       5.22       5.49       5.22

 ()

   무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class