bar_progress

심천B종목 상승율 상위 2007-08-23 11

최종수정 2007.08.23 11:40 기사입력 2007.08.23 11:40

댓글쓰기

심천B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-08-23  11:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

중화자전거(홀딩스)         4.33      +0.21      +5.10       4.33       4.33       4.33

항주증기터빈              20.60      +1.00      +5.10      19.93      20.88      19.43

심천SEG                    3.39      +0.14      +4.31       3.27       3.41       3.27

합비MEILING                5.24      +0.21      +4.17       5.12       5.43       5.12

호북사륭달                 5.10      +0.17      +3.45       5.00       5.14       4.93

노태섬유                   8.23      +0.27      +3.39       8.00       8.35       7.97

해남주강홀딩스             6.99      +0.18      +2.64       7.00       7.14       6.91

심천남산전력               5.60      +0.14      +2.56       5.51       5.68       5.51

산동신명제지그룹           7.17      +0.13      +1.85       7.10       7.25       7.04

심천부동산개발             5.81      +0.10      +1.75       5.71       5.86       5.71

심천B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-08-23  11:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천특력홀딩스             6.60      -0.26      -3.79       7.00       7.00       6.58

심천비아달홀딩스           7.64      -0.26      -3.29       7.78       7.78       7.45

승덕제현섬유               2.32      -0.07      -2.93       2.40       2.42       2.31

심천특구부동산             4.87      -0.12      -2.40       4.82       5.03       4.82

석가장보석전자유리         3.35      -0.08      -2.33       3.43       3.49       3.32

무석위부하이테크          11.73      -0.26      -2.17      12.00      12.00      11.71

무석소천아                 7.24      -0.14      -1.90       7.30       7.54       7.22

중국방대그룹               4.75      -0.09      -1.86       4.83       4.83       4.74

심천중관방직               4.28      -0.08      -1.83       4.36       4.44       4.28

심천섬유(홀딩스)           4.65      -0.07      -1.48       4.75       4.75       4.65

 ()

   무단전재 & 재배포 금지TODAY 주요뉴스 '무쌍 미녀' 김연아, 쌍꺼풀 점점 짙어져…물오른 미모 공개 '무쌍 미녀' 김연아, 쌍꺼풀 점점 짙어져…물... 마스크영역
간격처리를 위한 class