bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

심천B종목 상승율 상위 2007-08-23 10

최종수정 2007.08.23 10:40 기사입력 2007.08.23 10:40

댓글쓰기

심천B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-08-23  10:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

합비MEILING                5.40      +0.37      +7.36       5.12       5.40       5.12

중화자전거(홀딩스)         4.33      +0.21      +5.10       4.33       4.33       4.33

호북사륭달                 5.14      +0.21      +4.26       5.00       5.14       4.93

해남주강홀딩스             7.05      +0.24      +3.52       7.05       7.14       7.00

심천부동산개발             5.86      +0.15      +2.63       5.71       5.86       5.71

심천남산전력               5.60      +0.14      +2.56       5.51       5.60       5.51

하문찬곤실업               2.56      +0.06      +2.40       2.58       2.58       2.51

산동신명제지그룹           7.18      +0.14      +1.99       7.06       7.22       7.04

노태섬유                   8.10      +0.14      +1.76       8.00       8.17       8.00

본강판재                   8.52      +0.14      +1.67       8.50       8.53       8.50

심천B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-08-23  10:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천비아달홀딩스           7.58      -0.32      -4.05       7.78       7.78       7.45

와방점베어링               8.21      -0.25      -2.96       8.50       8.50       8.21

중국방대그룹               4.74      -0.10      -2.07       4.83       4.83       4.74

무석위부하이테크          11.75      -0.24      -2.00      12.00      12.00      11.75

심천특력홀딩스             6.76      -0.10      -1.46       7.00       7.00       6.76

승덕제현섬유               2.36      -0.03      -1.26       2.42       2.42       2.36

광동성윤그룹               2.57      -0.03      -1.15       2.58       2.58       2.57

무석소천아                 7.33      -0.05      -0.68       7.30       7.54       7.30

심천적만항만              17.65      -0.11      -0.62      17.55      17.69      17.55

 ()

   무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class