bar_progress

심천 주요지수 2007-08-17 11

최종수정 2007.08.17 11:30 기사입력 2007.08.17 11:30

댓글쓰기

심천 주요지수                                           한국시간 (2007-08-17  11:30)

--------------------------------------------------------------------------------------

지수명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천 종합               1322.55      +4.65      +0.35    1310.15    1328.94    1306.44

심천 A                  1386.35      +5.00      +0.36    1373.59    1392.85    1369.25

심천 B                   726.14      -0.05      -0.01     714.99     734.77     714.99

심천 농업                700.14      +3.20      +0.46     697.60     703.51     691.57

심천 광업               2339.55      -2.02      -0.09    2353.34    2359.70    2326.88

심천 제조업             1314.46      +5.60      +0.43    1299.90    1319.95    1296.87

심천 식료품             1913.45     +13.57      +0.71    1893.84    1924.69    1883.81

심천 의류직물            834.95      +1.86      +0.22     831.50     838.54     826.24

심천 가구목재            287.27      +3.99      +1.41     283.06     290.76     282.57

심천 인쇄제지            832.05      +5.88      +0.71     821.86     837.29     819.07

심천 석유화학           1141.86      +5.81      +0.51    1133.67    1147.05    1129.15

심천 전자                527.47      -2.39      -0.45     525.58     530.83     524.31

심천 금속&비금속        1995.40      +0.52      +0.03    1967.36    2008.40    1967.36

심천 기계               1277.10     +12.93      +1.02    1257.53    1282.53    1251.83

심천 제약               1022.85      +3.71      +0.36    1019.44    1026.46    1011.22

심천 유틸리티           1179.97     +11.53      +0.99    1163.11    1186.61    1157.15

심천 건설               1147.73      -6.10      -0.53    1138.52    1153.47    1135.15

심천 운송               1508.33      +3.73      +0.25    1500.61    1522.57    1500.38

심천 IT                  723.30      +1.99      +0.28     720.58     728.49     716.55

심천 도매&소매업        1419.88      -0.01       0.00    1410.78    1427.62    1401.52

심천 금융               1637.75     +11.76      +0.72    1611.62    1655.76    1601.54

심천 부동산             2828.83      +2.20      +0.08    2807.06    2859.73    2789.02

심천 사회복지           1267.16      -7.07      -0.55    1270.44    1284.13    1261.60

심천 미디어              541.06     +23.19      +4.48     518.76     543.88     512.43

심천 종합류              727.17      +4.34      +0.60     718.79     732.90     717.73

심천 종합하부          16089.80     +36.65      +0.23   15933.09   16196.35   15852.87

심천 A 하부            16957.91     +38.64      +0.23   16792.74   17070.20   16708.19

심천 B 하부             5641.14     -25.20      -0.44    5540.45    5730.38    5540.45

심천 100                5363.15     +17.53      +0.33    5312.62    5393.40    5293.11

후선 300                4750.59     +28.65      +0.61    4694.20    4774.99    4674.72

심천 펀드               4180.18      +6.17      +0.15    4158.76    4190.89    4146.34

 ()

   무단전재 & 재배포 금지TODAY 주요뉴스 박군 "장윤정, 고기 사주고 용돈까지 줘…탈모약 사 먹었다" 박군 "장윤정, 고기 사주고 용돈까지 줘…탈모... 마스크영역
간격처리를 위한 class