bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

심천B종목 상승율 상위 2007-08-17 10

최종수정 2007.08.17 10:40 기사입력 2007.08.17 10:40

댓글쓰기

심천B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-08-17  10:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

초상국부동산개발          35.88      +1.38      +4.00      34.60      35.89      34.60

심천섬유(홀딩스)           4.78      +0.14      +3.02       4.78       4.78       4.78

무석위부하이테크          12.58      +0.34      +2.78      12.29      12.59      12.29

심천특구부동산             5.22      +0.13      +2.55       5.09       5.25       5.09

노태섬유                   8.70      +0.20      +2.35       8.50       8.80       8.50

중국남방유리그룹           8.88      +0.18      +2.07       8.72       8.93       8.71

불산화신포장               5.58      +0.11      +2.01       5.47       5.58       5.42

하문찬곤실업               2.69      +0.05      +1.89       2.64       2.69       2.63

중화자전거(홀딩스)         4.01      +0.07      +1.78       3.90       4.03       3.90

심천적만석유기지          16.38      +0.28      +1.74      16.50      16.50      16.38

심천B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-08-17  10:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천SEG                    3.75      -0.15      -3.85       3.75       3.75       3.71

심천국제기업               5.49      -0.19      -3.35       5.60       5.60       5.40

심천특력홀딩스             6.88      -0.22      -3.10       6.73       7.00       6.73

해남대동해관광센터         3.26      -0.05      -1.51       3.27       3.27       3.21

중국만과                  20.90      -0.30      -1.42      20.06      20.90      20.02

광동성고속도개발           6.66      -0.09      -1.33       6.58       6.69       6.57

심천화발전자               3.24      -0.04      -1.22       3.35       3.35       3.24

심천부동산개발             5.94      -0.07      -1.16       5.98       5.98       5.80

연태장유포도주            45.21      -0.50      -1.09      45.08      45.70      45.08

산동성중로원양어업         5.04      -0.04      -0.79       5.00       5.04       4.92

 ()

   무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class