bar_progress

상해B종목 상승율 상위 2007-08-16 16

최종수정 2007.08.16 16:15 기사입력 2007.08.16 16:15

댓글쓰기

상해B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-08-16  16:15)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

상해연화섬유               1.14      +0.07      +6.54       1.09       1.17       1.07

상해삼구테크놀로지         1.48      +0.07      +4.96       1.41       1.48       1.39

상해화원                   0.41      +0.01      +2.50       0.40       0.41       0.39

상해삼모기업(그룹)         0.94      +0.01      +1.08       0.94       0.97       0.91

내몽고악이다사             1.04      +0.01      +0.97       1.02       1.04       1.01

상해개개실업               1.08      +0.01      +0.93       1.07       1.10       1.02

상해B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-08-16  16:15)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

황산관광개발               2.28      -0.13      -5.39       2.42       2.42       2.25

상해우의그룹               1.80      -0.08      -4.26       1.84       1.88       1.80

중국제일연필               1.88      -0.08      -4.08       1.94       1.95       1.83

화신시멘트                 2.39      -0.10      -4.02       2.49       2.49       2.37

상해진화항만기계           2.18      -0.09      -3.96       2.26       2.29       2.15

상해전기기계               2.27      -0.08      -3.40       2.33       2.35       2.27

강소신성부동산             2.58      -0.09      -3.37       2.63       2.67       2.52

상해양신투자               1.19      -0.04      -3.25       1.22       1.23       1.18

절강동남전력               1.24      -0.04      -3.13       1.26       1.27       1.22

상해보신소프트웨어         2.60      -0.08      -2.99       2.68       2.68       2.58

 ()

   무단전재 & 재배포 금지함께 본 뉴스

새로보기

포토갤러리

 • [포토] 화사, 뭘 입어도 '핫' [포토] 제시 '강렬한 카리스마' [포토] 현아 '명품 각선미'

  #국내핫이슈

 • [포토] 선미 '도발적인 눈빛' [포토] 카리나 '치명적 미소' [포토] 제시카 '시크한 아우라'

  #연예가화제

 • [포토] 차예련 '우월한 길이' [포토] 노제 '인형같은 미모' [포토] 고현정 '독보적인 아름다움'

  #스타화보

 • [포토] 클라라 '요염한 자태' [포토] 홍수아 '파격 보디 프로필' [포토] 제시 '시선집중 몸매'

  #몸매종결자

 • [포토] 킴 카다시안 '넘사벽 카리스마' [포토] 킴 카다시안 '파격적 패션' [포토] 킴 카다시안 '매혹적인 비키니'

  #해외스타

간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스
!가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

추천 연재

한눈에 보는 뉴스&트렌드