bar_progress

상해B종목 상승율 상위 2007-08-16 15

최종수정 2007.08.16 15:15 기사입력 2007.08.16 15:15

댓글쓰기

상해B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-08-16  15:15)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

상해연화섬유               1.14      +0.07      +6.54       1.09       1.17       1.07

상해삼구테크놀로지         1.48      +0.07      +4.96       1.41       1.48       1.39

상해삼모기업(그룹)         0.96      +0.03      +3.23       0.94       0.97       0.91

상해화원                   0.41      +0.01      +2.50       0.40       0.41       0.39

상해개개실업               1.08      +0.01      +0.93       1.07       1.10       1.02

상해B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-08-16  15:15)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

황산관광개발               2.27      -0.14      -5.81       2.42       2.42       2.25

중국제일연필               1.86      -0.10      -5.10       1.94       1.95       1.83

상해진화항만기계           2.17      -0.10      -4.41       2.26       2.29       2.15

강소신성부동산             2.56      -0.11      -4.12       2.63       2.67       2.52

상해이방기                 0.71      -0.03      -4.05       0.74       0.74       0.70

화신시멘트                 2.39      -0.10      -4.02       2.49       2.49       2.39

절강동남전력               1.23      -0.05      -3.91       1.26       1.27       1.22

상해능운실업               0.78      -0.03      -3.70       0.79       0.81       0.78

화원개마                   0.80      -0.03      -3.61       0.82       0.83       0.79

황석동패전자제품           1.36      -0.05      -3.55       1.41       1.41       1.35

 ()

   무단전재 & 재배포 금지함께 본 뉴스

새로보기

포토갤러리

 • [포토] 화사, 뭘 입어도 '핫' [포토] 제시 '강렬한 카리스마' [포토] 현아 '명품 각선미'

  #국내핫이슈

 • [포토] 선미 '도발적인 눈빛' [포토] 카리나 '치명적 미소' [포토] 제시카 '시크한 아우라'

  #연예가화제

 • [포토] 차예련 '우월한 길이' [포토] 노제 '인형같은 미모' [포토] 고현정 '독보적인 아름다움'

  #스타화보

 • [포토] 클라라 '요염한 자태' [포토] 홍수아 '파격 보디 프로필' [포토] 제시 '시선집중 몸매'

  #몸매종결자

 • [포토] 킴 카다시안 '넘사벽 카리스마' [포토] 킴 카다시안 '파격적 패션' [포토] 킴 카다시안 '매혹적인 비키니'

  #해외스타

간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스
!가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

추천 연재

한눈에 보는 뉴스&트렌드