bar_progress

상해B종목 상승율 상위 2007-08-16 10

최종수정 2007.08.16 10:40 기사입력 2007.08.16 10:40

댓글쓰기

상해B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-08-16  10:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

상해연화섬유               1.10      +0.03      +2.80       1.09       1.10       1.07

상해영생데이터테크         1.23      +0.01      +0.82       1.20       1.23       1.18

상해B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-08-16  10:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

상해개개실업               1.04      -0.03      -2.80       1.07       1.07       1.02

상해말직화                 1.74      -0.05      -2.79       1.78       1.78       1.73

동방통신                   0.71      -0.02      -2.74       0.71       0.72       0.71

SGSB(그룹)                 0.75      -0.02      -2.60       0.77       0.77       0.75

상해화원                   0.39      -0.01      -2.50       0.40       0.40       0.39

상해해립그룹               0.85      -0.02      -2.30       0.86       0.86       0.85

상해해흔그룹               0.86      -0.02      -2.27       0.87       0.87       0.85

상해타이어&고무            0.87      -0.02      -2.25       0.88       0.89       0.87

상해삼모기업(그룹)         0.91      -0.02      -2.15       0.94       0.94       0.91

상해우전통신설비           0.91      -0.02      -2.15       0.91       0.91       0.90

 ()

   무단전재 & 재배포 금지함께 본 뉴스

새로보기

포토갤러리

 • [포토] 화사, 뭘 입어도 '핫' [포토] 제시 '강렬한 카리스마' [포토] 현아 '명품 각선미'

  #국내핫이슈

 • [포토] 카리나 '치명적 미소' [포토] 제시카 '시크한 아우라' [포토] 노제 '시크한 미모'

  #연예가화제

 • [포토] 노제 '인형같은 미모' [포토] 고현정 '독보적인 아름다움' [포토] 제니 '일상이 화보'

  #스타화보

 • [포토] 클라라 '파격 시스루' [포토] 손미나 "운동의 맛" [포토] 클라라 '독보적 S라인'

  #몸매종결자

 • [포토] 킴 카다시안 '넘사벽 카리스마' [포토] 킴 카다시안 '파격적 패션' [포토] 킴 카다시안 '매혹적인 비키니'

  #해외스타

간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스
!가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

추천 연재

한눈에 보는 뉴스&트렌드