bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

심천B종목 상승율 상위 2007-08-15 10

최종수정 2007.08.15 10:40 기사입력 2007.08.15 10:40

댓글쓰기

심천B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-08-15  10:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천SEG                    4.11      +0.20      +5.12       4.11       4.11       4.11

심천남산전력               5.99      +0.28      +4.90       6.00       6.00       5.85

심천부동산개발             5.83      +0.21      +3.74       5.68       5.88       5.68

중국만과                  23.45      +0.75      +3.30      22.85      23.49      22.85

초상국부동산개발          38.51      +1.01      +2.69      38.00      38.51      38.00

항주증기터빈              21.42      +0.50      +2.39      21.16      21.45      21.16

석가장보석전자유리         3.44      +0.08      +2.38       3.39       3.44       3.31

해남주강홀딩스             7.92      +0.14      +1.80       7.80       7.92       7.80

광동성윤그룹               2.67      +0.04      +1.52       2.72       2.72       2.67

하문찬곤실업               2.85      +0.04      +1.42       2.89       2.91       2.83

심천B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-08-15  10:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천국제기업               5.07      -0.14      -2.69       5.12       5.17       5.00

무석소천아                 8.01      -0.17      -2.08       8.19       8.19       7.85

산동항공                   4.99      -0.09      -1.77       5.09       5.09       4.92

심천특력홀딩스             6.35      -0.07      -1.09       6.31       6.38       6.15

심천섬유(홀딩스)           4.85      -0.05      -1.02       4.93       4.93       4.85

중화자전거(홀딩스)         3.99      -0.04      -0.99       4.03       4.06       3.95

중국남방유리그룹           9.22      -0.09      -0.97       9.33       9.40       9.20

중국방대그룹               4.80      -0.04      -0.83       4.85       4.85       4.80

연태장유포도주            47.01      -0.36      -0.76      47.37      47.37      47.00

산동성중로원양어업         5.35      -0.04      -0.74       5.46       5.46       5.34

 ()

   무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class