bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

심천B종목 상승율 상위 2007-08-14 16

최종수정 2007.08.14 16:15 기사입력 2007.08.14 16:15

댓글쓰기

심천B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-08-14  16:15)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

광동뢰이그룹               4.50      +0.41     +10.02       4.10       4.50       4.10

중경건설오토바이           4.98      +0.45      +9.93       4.53       4.98       4.53

승덕제현섬유               2.77      +0.25      +9.92       2.51       2.77       2.49

남경보천통신               4.98      +0.40      +8.73       4.61       5.03       4.55

산동항공                   5.08      +0.37      +7.86       4.70       5.18       4.61

불산화신포장               5.78      +0.42      +7.84       5.36       5.86       5.36

무석소천아                 8.18      +0.59      +7.77       8.35       8.35       7.78

심천비아달홀딩스           8.78      +0.55      +6.68       8.25       8.85       8.25

해남주강홀딩스             7.78      +0.46      +6.28       7.30       7.78       7.30

심천중관방직               4.35      +0.24      +5.84       4.15       4.43       4.15

심천B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-08-14  16:15)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천남산전력               5.71      -0.10      -1.72       5.70       6.13       5.70

심천특력홀딩스             6.42      -0.03      -0.47       6.75       6.75       6.30

 ()

   무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class