bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

상해B종목 상승율 상위 2007-08-07 10

최종수정 2007.08.07 10:40 기사입력 2007.08.07 10:40

댓글쓰기

상해B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-08-07  10:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

상해삼구테크놀로지         1.33      +0.06      +4.72       1.33       1.33       1.27

동방통신                   0.75      +0.02      +2.74       0.75       0.76       0.74

화신시멘트                 2.52      +0.04      +1.61       2.49       2.52       2.49

금주항만                   0.80      +0.01      +1.27       0.80       0.80       0.80

해남항공                   0.99      +0.01      +1.02       0.99       1.00       0.98

상해B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-08-07  10:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

상해말직화                 1.93      -0.06      -3.02       1.93       1.93       1.91

상해외고교보세구           1.08      -0.03      -2.70       1.11       1.11       1.08

상해화원                   0.39      -0.01      -2.50       0.39       0.39       0.39

화원개마                   0.78      -0.02      -2.50       0.80       0.80       0.78

상해영구                   1.25      -0.03      -2.34       1.28       1.28       1.25

황산관광개발               2.54      -0.06      -2.31       2.60       2.60       2.50

상해회려건축자재           0.51      -0.01      -1.92       0.51       0.51       0.51

봉황                       1.06      -0.02      -1.85       1.06       1.07       1.05

상해대강(그룹)             0.53      -0.01      -1.85       0.54       0.54       0.53

상해물자무역               1.13      -0.02      -1.74       1.13       1.15       1.13

 ()

   무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class