bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

심천B종목 상승율 상위 2007-08-06 16

최종수정 2007.08.06 16:17 기사입력 2007.08.06 16:17

댓글쓰기

심천B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-08-06  16:17)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

호북사륭달                 5.80      +0.51      +9.64       5.28       5.80       4.88

국제해운컨테이너          20.65      +1.53      +8.00      20.00      21.03      20.00

심천SEG                    3.72      +0.18      +5.08       3.58       3.72       3.58

해남대동해관광센터         3.62      +0.17      +4.93       3.60       3.62       3.58

경동방테크놀로지           2.93      +0.08      +2.81       2.86       2.97       2.83

노태섬유                   9.75      +0.26      +2.74       9.41       9.94       9.30

심천적만항만              19.96      +0.46      +2.36      19.50      19.98      19.50

심천화발전자               3.38      +0.07      +2.11       3.31       3.44       3.30

연태장유포도주            46.70      +0.90      +1.97      45.30      47.18      45.30

심천남산전력               6.04      +0.11      +1.85       5.87       6.10       5.83

심천B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-08-06  16:17)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

안휘고정공증류주          12.10      -0.80      -6.20      12.69      12.69      12.00

해남주강홀딩스             8.38      -0.49      -5.52       8.80       8.83       8.20

석가장보석전자유리         3.12      -0.14      -4.29       3.27       3.28       3.10

중국남방유리그룹           9.54      -0.39      -3.93       9.93       9.99       9.40

하문찬곤실업               2.55      -0.10      -3.77       2.64       2.67       2.52

중경건설오토바이           4.73      -0.12      -2.47       4.86       4.86       4.70

중화자전거(홀딩스)         3.81      -0.09      -2.31       3.98       4.00       3.78

심천비아달홀딩스           8.70      -0.18      -2.03       8.88       9.00       8.68

심천부동산개발             5.98      -0.12      -1.97       6.20       6.23       5.91

와방점베어링               8.76      -0.14      -1.57       8.88       8.88       8.70

 ()

   무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class