bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

심천B종목 상승율 상위 2007-08-06 14

최종수정 2007.08.06 14:15 기사입력 2007.08.06 14:15

댓글쓰기

심천B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-08-06  14:15)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

국제해운컨테이너          20.77      +1.65      +8.63      20.00      21.03      20.00

호북사륭달                 5.72      +0.43      +8.13       5.28       5.80       4.88

심천SEG                    3.72      +0.18      +5.08       3.58       3.72       3.58

해남대동해관광센터         3.62      +0.17      +4.93       3.60       3.62       3.58

경동방테크놀로지           2.94      +0.09      +3.16       2.86       2.97       2.83

노태섬유                   9.75      +0.26      +2.74       9.41       9.75       9.30

연태장유포도주            46.80      +1.00      +2.18      45.30      47.18      45.30

심천화발전자               3.38      +0.07      +2.11       3.31       3.44       3.30

심천적만항만              19.89      +0.39      +2.00      19.50      19.96      19.50

광동전력개발               8.01      +0.15      +1.91       7.85       8.10       7.80

심천B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-08-06  14:15)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

안휘고정공증류주          12.23      -0.67      -5.19      12.69      12.69      12.00

해남주강홀딩스             8.51      -0.36      -4.06       8.80       8.83       8.43

석가장보석전자유리         3.13      -0.13      -3.99       3.27       3.28       3.10

합비MEILING                5.50      -0.17      -3.00       5.67       5.79       5.50

중화자전거(홀딩스)         3.80      -0.10      -2.56       3.98       4.00       3.78

심천부동산개발             5.96      -0.14      -2.30       6.20       6.23       5.95

심천일치약업               9.98      -0.20      -1.96      10.20      10.36       9.82

하문찬곤실업               2.60      -0.05      -1.89       2.64       2.67       2.59

중경건설오토바이           4.77      -0.08      -1.65       4.86       4.86       4.70

심천특구부동산             5.81      -0.09      -1.53       5.90       5.97       5.75

 ()

   무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class