bar_progress

심천B종목 상승율 상위 2007-08-03 16

최종수정 2007.08.03 16:17 기사입력 2007.08.03 16:17

댓글쓰기

심천B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-08-03  16:17)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천부동산개발             6.10      +0.35      +6.09       5.93       6.12       5.77

심천일치약업              10.18      +0.53      +5.49       9.78      10.30       9.50

심천SEG                    3.54      +0.17      +5.04       3.36       3.54       3.36

해남대동해관광센터         3.45      +0.16      +4.86       3.45       3.45       3.36

연태장유포도주            45.80      +1.79      +4.07      43.20      46.40      43.20

초상국부동산개발          41.97      +1.46      +3.60      41.50      42.28      41.03

중국만과                  24.50      +0.70      +2.94      24.10      25.14      24.10

여주제약그룹              19.18      +0.53      +2.84      19.00      19.57      18.72

심천특구부동산             5.90      +0.15      +2.61       5.84       6.00       5.75

불산전기조명              15.42      +0.33      +2.19      15.11      15.57      15.00

심천B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-08-03  16:17)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

호북사륭달                 5.29      -0.38      -6.70       5.67       5.75       5.17

심천비아달홀딩스           8.88      -0.27      -2.95       8.91       9.26       8.70

안휘고정공증류주          12.90      -0.25      -1.90      13.16      13.25      12.60

강가그룹                   6.30      -0.12      -1.87       6.40       6.40       6.22

중경건설오토바이           4.85      -0.09      -1.82       4.94       4.98       4.71

해남주강홀딩스             8.87      -0.16      -1.77       8.98       9.09       8.65

심천섬유(홀딩스)           4.76      -0.08      -1.65       4.84       4.88       4.68

심천남산전력               5.93      -0.09      -1.50       6.03       6.10       5.85

승덕제현섬유               2.86      -0.04      -1.38       2.92       2.92       2.81

심천중관방직               4.40      -0.06      -1.35       4.40       4.45       4.33

 ()

   무단전재 & 재배포 금지TODAY 주요뉴스 "한달 새 2000명 임신"…아프간 난민 체류지 열악한 현실 "한달 새 2000명 임신"…아프간 난민 체류지 ... 마스크영역
간격처리를 위한 class