bar_progress

상해B종목 상승율 상위 2007-08-03 15

최종수정 2007.08.03 15:15 기사입력 2007.08.03 15:15

댓글쓰기

상해B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-08-03  15:15)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

상해말직화                 1.92      +0.16      +9.09       1.76       1.92       1.76

강소신성부동산             2.97      +0.15      +5.32       2.84       3.00       2.84

상해삼구테크놀로지         1.21      +0.06      +5.22       1.09       1.21       1.09

황산관광개발               2.56      +0.10      +4.07       2.47       2.58       2.47

상해진화항만기계           2.11      +0.08      +3.94       2.07       2.12       2.03

상해삼모기업(그룹)         0.89      +0.03      +3.49       0.88       0.90       0.86

상해금강국제여행사         1.71      +0.05      +3.01       1.67       1.73       1.66

상해금강국제호텔발전       1.76      +0.05      +2.92       1.72       1.77       1.71

상해외고교보세구           1.14      +0.03      +2.70       1.10       1.16       1.10

상해보신소프트웨어         2.42      +0.06      +2.54       2.40       2.44       2.34

상해B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-08-03  15:15)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

SGSB(그룹)                 0.76      -0.04      -5.00       0.79       0.79       0.74

상해디젤기                 1.04      -0.05      -4.59       1.09       1.10       1.02

대영현대농업               0.99      -0.04      -3.88       1.03       1.04       0.98

상해개개실업               1.34      -0.05      -3.60       1.40       1.47       1.28

대화그룹대련화학공업       0.70      -0.02      -2.78       0.73       0.73       0.68

화신시멘트                 2.34      -0.06      -2.50       2.41       2.44       2.34

화원개마                   0.81      -0.02      -2.41       0.81       0.84       0.78

상해영생데이터테크         1.26      -0.03      -2.33       1.28       1.29       1.25

황석동패전자제품           1.42      -0.03      -2.07       1.45       1.47       1.38

상해자동화계량기           0.97      -0.02      -2.02       0.99       1.02       0.95

 ()

   무단전재 & 재배포 금지TODAY 주요뉴스 하석진 "개에게 젖 물리고 폭행도 당해"…가혹행위 폭로 하석진 "개에게 젖 물리고 폭행도 당해"…가혹... 마스크영역
간격처리를 위한 class