bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

심천B종목 상승율 상위 2007-08-03 12

최종수정 2007.08.03 12:40 기사입력 2007.08.03 12:40

댓글쓰기

심천B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-08-03  12:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천일치약업              10.23      +0.58      +6.01       9.78      10.30       9.50

해남대동해관광센터         3.44      +0.15      +4.56       3.45       3.45       3.36

심천부동산개발             6.01      +0.26      +4.52       5.93       6.10       5.77

심천SEG                    3.52      +0.15      +4.45       3.36       3.54       3.36

초상국부동산개발          42.00      +1.49      +3.68      41.50      42.28      41.03

심천특구부동산             5.92      +0.17      +2.96       5.84       6.00       5.75

중국만과                  24.40      +0.60      +2.52      24.10      24.99      24.10

심천특력홀딩스             5.93      +0.13      +2.24       5.80       5.97       5.67

여주제약그룹              18.98      +0.33      +1.77      19.00      19.57      18.72

중경장안자동차             7.98      +0.13      +1.66       7.91       8.07       7.89

심천B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-08-03  12:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

호북사륭달                 5.26      -0.41      -7.23       5.67       5.75       5.17

중경건설오토바이           4.75      -0.19      -3.85       4.94       4.98       4.71

심천비아달홀딩스           8.85      -0.30      -3.28       8.91       9.26       8.70

산동성중로원양어업         4.77      -0.16      -3.25       4.93       4.95       4.77

노태섬유                   9.34      -0.28      -2.91       9.62       9.79       9.26

심천남산전력               5.85      -0.17      -2.82       6.03       6.10       5.85

심천섬유(홀딩스)           4.71      -0.13      -2.69       4.84       4.88       4.68

해남주강홀딩스             8.79      -0.24      -2.66       8.98       9.09       8.65

하문찬곤실업               2.61      -0.07      -2.61       2.68       2.69       2.60

승덕제현섬유               2.83      -0.07      -2.41       2.92       2.92       2.82

 ()

   무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class