bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

심천B종목 상승율 상위 2007-08-01 12

최종수정 2007.08.01 12:40 기사입력 2007.08.01 12:40

댓글쓰기

심천B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-08-01  12:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천SEG                    3.40      +0.11      +3.34       3.44       3.45       3.31

중국만과                  23.41      +0.70      +3.08      23.00      23.86      22.80

해남주강홀딩스             8.61      +0.25      +2.99       8.52       9.19       8.52

중국남방유리그룹           9.63      +0.18      +1.90       9.46       9.93       9.46

심천적만석유기지          16.20      +0.20      +1.25      16.00      16.44      16.00

광동전력개발               7.90      +0.08      +1.02       7.72       8.17       7.72

연태장유포도주            43.69      +0.44      +1.02      44.51      44.51      43.00

심천비아달홀딩스           9.25      +0.09      +0.98       9.20       9.48       9.05

합비MEILING                5.27      +0.05      +0.96       5.30       5.39       5.21

심천남산전력               6.07      +0.04      +0.66       6.10       6.20       6.01

심천B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-08-01  12:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

호북사륭달                 5.95      -0.35      -5.56       6.35       6.59       5.95

해남대동해관광센터         3.31      -0.17      -4.89       3.52       3.53       3.31

승덕제현섬유               2.95      -0.11      -3.59       3.03       3.07       2.95

심천섬유(홀딩스)           4.83      -0.17      -3.40       5.00       5.00       4.83

산동항공                   4.37      -0.15      -3.32       4.50       4.58       4.37

하문찬곤실업               2.71      -0.09      -3.21       2.82       2.83       2.69

중국방대그룹               4.85      -0.15      -3.00       4.93       5.00       4.85

무석위부하이테크          14.03      -0.42      -2.91      14.59      14.59      14.00

중화자전거(홀딩스)         4.12      -0.11      -2.60       4.33       4.40       4.09

광동뢰이그룹               4.50      -0.12      -2.60       4.62       4.69       4.50

 ()

   무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class