bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

심천B종목 상승율 상위 2007-08-01 10

최종수정 2007.08.01 10:40 기사입력 2007.08.01 10:40

댓글쓰기

심천B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-08-01  10:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천SEG                    3.45      +0.16      +4.86       3.45       3.45       3.33

안휘고정공증류주          13.89      +0.59      +4.44      13.51      13.98      13.51

해남주강홀딩스             8.63      +0.27      +3.23       8.59       8.71       8.59

항주증기터빈              23.45      +0.66      +2.90      22.79      23.47      22.79

심천일치약업               9.78      +0.25      +2.62       9.60       9.78       9.53

중국남방유리그룹           9.63      +0.18      +1.90       9.48       9.68       9.48

석가장보석전자유리         3.41      +0.06      +1.79       3.41       3.41       3.41

심천적만석유기지          16.28      +0.28      +1.75      16.40      16.40      16.28

합비MEILING                5.31      +0.09      +1.72       5.29       5.31       5.21

노태섬유                   9.99      +0.15      +1.52       9.85      10.00       9.85

심천B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-08-01  10:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

무석위부하이테크          14.15      -0.30      -2.08      14.00      14.48      14.00

심천섬유(홀딩스)           4.91      -0.09      -1.80       5.00       5.00       4.91

심천특구부동산             5.56      -0.09      -1.59       5.55       5.67       5.55

남경보천통신               5.12      -0.07      -1.35       5.11       5.12       5.11

심천특력홀딩스             6.06      -0.07      -1.14       6.00       6.15       5.92

초상국부동산개발          40.50      -0.44      -1.07      40.50      40.50      39.75

경동방테크놀로지           2.95      -0.03      -1.01       2.99       3.00       2.95

승덕제현섬유               3.03      -0.03      -0.98       3.03       3.07       3.03

심천비아달홀딩스           9.08      -0.08      -0.87       9.15       9.15       9.07

심천부동산개발             5.95      -0.05      -0.83       5.91       5.95       5.91

 ()

   무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class