bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

상해B종목 상승율 상위 2007-07-20 12

최종수정 2007.07.20 12:40 기사입력 2007.07.20 12:40

댓글쓰기

상해B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-07-20  12:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

봉황                       0.93      +0.07      +8.14       0.86       0.94       0.86

상해외고교보세구           0.96      +0.07      +7.87       0.90       0.97       0.89

상해삼구테크놀로지         0.88      +0.05      +6.02       0.88       0.88       0.84

상해능운실업               0.73      +0.04      +5.80       0.69       0.74       0.69

대영현대농업               0.90      +0.04      +4.65       0.86       0.90       0.86

상해연화섬유               0.92      +0.04      +4.55       0.89       0.94       0.89

강소신성부동산             2.09      +0.09      +4.50       2.00       2.10       1.99

상해대강(그룹)             0.48      +0.02      +4.35       0.47       0.48       0.47

화원개마                   0.72      +0.03      +4.35       0.70       0.73       0.69

상해금교수출가공구         1.74      +0.07      +4.19       1.67       1.76       1.67

 ()

   무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class