bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

상해B종목 상승율 상위 2007-07-19 12

최종수정 2007.07.19 12:40 기사입력 2007.07.19 12:40

댓글쓰기

상해B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-07-19  12:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

상해삼구테크놀로지         0.83      +0.04      +5.06       0.83       0.83       0.83

제남경기모터사이클         0.48      +0.02      +4.35       0.46       0.48       0.46

상해화원                   0.35      +0.01      +2.94       0.34       0.35       0.33

금주항만                   0.74      +0.02      +2.78       0.74       0.75       0.73

상해회려건축자재           0.46      +0.01      +2.22       0.45       0.47       0.45

상해물자무역               1.05      +0.02      +1.94       1.04       1.06       1.04

상해요화피이금돈유리       1.14      +0.02      +1.79       1.17       1.17       1.11

상해알칼리화학             0.61      +0.01      +1.67       0.60       0.61       0.60

상해SVA전자                0.63      +0.01      +1.61       0.62       0.63       0.62

상해진화항만기계           1.97      +0.03      +1.55       1.94       1.98       1.94

상해B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-07-19  12:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

상해영생데이터테크         1.09      -0.02      -1.80       1.11       1.12       1.05

중국섬유기계               0.55      -0.01      -1.79       0.56       0.56       0.55

해남항공                   0.91      -0.01      -1.09       0.92       0.92       0.89

상해말직화                 1.56      -0.01      -0.64       1.53       1.58       1.52

 ()

   무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class