bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

심천B종목 상승율 상위 2007-07-16 16

최종수정 2007.07.16 16:17 기사입력 2007.07.16 16:17

댓글쓰기

심천B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-07-16  16:17)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

안휘고정공증류주          11.96      +0.60      +5.28      12.50      12.50      11.60

심천SEG                    2.98      +0.10      +3.47       2.83       3.00       2.83

중국남방유리그룹           8.38      +0.20      +2.44       8.30       8.54       8.27

연태장유포도주            43.00      +1.00      +2.38      42.00      43.99      41.26

본강판재                   8.02      +0.10      +1.26       7.92       8.08       7.85

심천국제기업               5.75      +0.03      +0.52       5.89       6.12       5.75

심천남산전력               5.29      +0.01      +0.19       5.28       5.42       5.18

심천적만석유기지          15.80      +0.03      +0.19      15.80      16.18      15.66

심천B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-07-16  16:17)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천비아달홀딩스           8.30      -0.69      -7.68       9.10       9.32       8.29

합비MEILING                4.26      -0.27      -5.96       4.50       4.53       4.24

중경건설오토바이           4.71      -0.29      -5.80       4.85       4.90       4.68

무한보일러                12.01      -0.74      -5.80      12.74      12.96      12.00

해남주강홀딩스             6.77      -0.40      -5.58       7.07       7.13       6.72

대련냉동기                 6.76      -0.37      -5.19       6.93       7.05       6.65

승덕제현섬유               2.64      -0.14      -5.04       2.78       2.78       2.63

하문찬곤실업               2.47      -0.13      -5.00       2.60       2.60       2.47

산동성중로원양어업         4.28      -0.22      -4.89       4.46       4.49       4.28

무석소천아                 6.24      -0.32      -4.88       6.63       6.64       6.21

 ()

   무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class