bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

상해B종목 상승율 상위 2007-07-16 10

최종수정 2007.07.16 10:40 기사입력 2007.07.16 10:40

댓글쓰기

상해B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-07-16  10:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

상해요화피이금돈유리       1.13      +0.10      +9.71       1.10       1.14       1.10

해남항공                   0.86      +0.03      +3.61       0.84       0.86       0.83

봉황                       0.88      +0.02      +2.33       0.89       0.89       0.87

상해알칼리화학             0.62      +0.01      +1.64       0.61       0.63       0.61

황산관광개발               2.02      +0.03      +1.51       1.99       2.03       1.99

내몽고이태석탄             6.48      +0.09      +1.41       6.44       6.50       6.39

금주항만                   0.74      +0.01      +1.37       0.72       0.74       0.72

상해연화섬유               0.81      +0.01      +1.25       0.81       0.81       0.80

상해양신투자               1.10      +0.01      +0.92       1.09       1.12       1.09

상해금강국제실업투자       1.68      +0.01      +0.60       1.69       1.69       1.68

상해B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-07-16  10:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

상해자동화계량기           0.92      -0.03      -3.16       0.96       0.96       0.91

화원개마                   0.73      -0.02      -2.67       0.74       0.75       0.73

화신시멘트                 2.41      -0.06      -2.43       2.48       2.48       2.38

상해회려건축자재           0.47      -0.01      -2.08       0.47       0.47       0.47

강소신성부동산             2.03      -0.04      -1.93       2.08       2.08       2.03

대화그룹대련화학공업       0.62      -0.01      -1.59       0.63       0.63       0.62

상해SVA전자                0.63      -0.01      -1.56       0.64       0.64       0.63

황석동패전자제품           1.32      -0.02      -1.49       1.34       1.34       1.31

상해디젤기                 0.88      -0.01      -1.12       0.88       0.91       0.88

대중교통(그룹)             1.87      -0.02      -1.06       1.89       1.90       1.86

 ()

   무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class