bar_progress

심천 주요지수 2007-07-13 10

최종수정 2007.07.13 10:30 기사입력 2007.07.13 10:30

댓글쓰기

심천 주요지수                                           한국시간 (2007-07-13  10:30)

--------------------------------------------------------------------------------------

지수명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천 종합               1092.51      +1.14      +0.10    1092.11    1092.65    1092.11

심천 A                  1138.84      +0.88      +0.08    1138.52    1139.01    1138.52

심천 B                   719.57      +6.43      +0.90     717.54     719.57     717.54

심천 농업                627.71      -0.24      -0.04     625.20     627.71     625.20

심천 광업               1897.50      -0.30      -0.02    1894.79    1897.50    1894.79

심천 제조업             1095.22      +0.81      +0.07    1094.60    1095.36    1094.60

심천 식료품             1684.33      -5.80      -0.34    1681.71    1684.40    1681.71

심천 의류직물            746.39      +1.74      +0.23     745.98     746.71     745.98

심천 가구목재            250.70      +6.16      +2.52     250.70     250.70     250.70

심천 인쇄제지            704.89      +1.92      +0.27     702.83     704.92     702.83

심천 석유화학            986.86      -0.41      -0.04     986.39     987.04     986.39

심천 전자                438.96      +1.25      +0.29     438.22     438.96     438.22

심천 금속&비금속        1562.60      +3.33      +0.21    1561.71    1563.90    1561.71

심천 기계               1072.89      +0.37      +0.03    1073.23    1073.23    1072.86

심천 제약                865.02      +1.20      +0.14     865.09     865.09     864.56

심천 유틸리티            952.27     +10.96      +1.16     948.49     952.31     948.49

심천 건설                946.94      +3.15      +0.33     944.95     947.09     944.95

심천 운송               1374.64      +1.61      +0.12    1375.90    1376.30    1374.64

심천 IT                  616.03      +1.13      +0.18     615.57     616.03     615.57

심천 도매&소매업        1211.35      -1.14      -0.09    1213.07    1213.07    1211.18

심천 금융               1349.06      +8.71      +0.65    1348.38    1350.49    1348.38

심천 부동산             2104.33      +2.74      +0.13    2103.32    2105.38    2103.09

심천 사회복지           1037.57      -4.25      -0.41    1049.58    1049.87    1037.24

심천 미디어              439.42      +3.28      +0.75     437.23     439.42     437.23

심천 종합류              591.38      -2.65      -0.45     588.61     591.38     588.51

심천 종합하부          12861.78     +11.04      +0.09   12865.79   12865.79   12859.34

심천 A 하부            13545.76     +17.34      +0.13   13549.98   13549.98   13543.20

심천 B 하부             5740.27     +59.45      +1.05    5728.95    5741.27    5728.95

심천 100                4375.61      +5.44      +0.12    4374.38    4376.29    4374.38

후선 300                3827.43     +10.51      +0.28    3825.03    3827.43    3825.03

심천 펀드               3531.61      +3.37      +0.10    3530.02    3531.61    3530.02

 ()

   무단전재 & 재배포 금지TODAY 주요뉴스 "박수홍 결혼 축하" 노마스크로 모인 연예인들…SNS 올렸다가 "박수홍 결혼 축하" 노마스크로 모인 연예인들... 마스크영역
간격처리를 위한 class