bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

심천B종목 상승율 상위 2007-07-12 16

최종수정 2007.07.12 16:17 기사입력 2007.07.12 16:17

댓글쓰기

심천B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-07-12  16:17)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

승덕제현섬유               2.81      +0.26     +10.20       2.51       2.81       2.51

중경건설오토바이           5.04      +0.46     +10.04       4.58       5.04       4.47

와방점베어링               8.87      +0.78      +9.64       8.09       8.90       8.00

산동항공                   4.11      +0.35      +9.31       3.81       4.14       3.60

불산화신포장               5.79      +0.49      +9.25       5.36       5.83       5.25

광동뢰이그룹               4.42      +0.33      +8.07       4.03       4.50       4.03

남경보천통신               4.70      +0.35      +8.05       4.43       4.78       4.31

심천부동산개발             5.50      +0.40      +7.84       5.15       5.60       5.00

중국방대그룹               4.68      +0.30      +6.85       4.40       4.80       4.34

심천섬유(홀딩스)           4.38      +0.28      +6.83       4.02       4.45       4.01

심천B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-07-12  16:17)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

안휘고정공증류주          10.33      -1.15     -10.02      10.33      11.88      10.33

해남주강홀딩스             7.02      -0.62      -8.12       7.63       7.98       7.02

무한보일러                12.76      -0.18      -1.39      14.23      14.23      12.76

심천국제기업               5.80      -0.01      -0.17       5.81       6.32       5.70

 ()

   무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class