bar_progress

심천B종목 상승율 상위 2007-07-06 16

최종수정 2007.07.06 16:17 기사입력 2007.07.06 16:17

댓글쓰기

심천B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-07-06  16:17)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

합비MEILING                4.24      +0.39     +10.12       3.88       4.24       3.84

광동뢰이그룹               4.14      +0.38     +10.10       3.80       4.14       3.73

승덕제현섬유               2.63      +0.24     +10.04       2.40       2.63       2.38

남경보천통신               4.40      +0.40     +10.00       4.00       4.40       3.97

중경건설오토바이           4.63      +0.42      +9.97       4.20       4.63       4.20

해남주강홀딩스             7.84      +0.69      +9.65       7.14       7.84       7.14

심천특구부동산             4.28      +0.36      +9.18       3.92       4.30       3.90

심천섬유(홀딩스)           4.15      +0.32      +8.35       3.80       4.17       3.70

불산화신포장               5.53      +0.42      +8.21       5.00       5.56       4.98

심천국제기업               4.78      +0.36      +8.14       4.42       4.85       4.32

심천B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-07-06  16:17)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천특력홀딩스             5.85      -0.65     -10.00       5.85       5.85       5.85

호북사륭달                 9.17      -0.39      -4.07       9.00       9.70       8.61

해남대동해관광센터         3.20      -0.12      -3.61       3.35       3.43       3.15

연태장유포도주            39.88      -0.12      -0.30      39.80      40.23      39.40

국제해운컨테이너          18.70      -0.02      -0.10      18.35      18.75      17.78

 ()

   무단전재 & 재배포 금지TODAY 주요뉴스 "日선수, 실수하고도 금메달이라니" 체조 은메달에 분노한 中 "日선수, 실수하고도 금메달이라니" 체조 은메... 마스크영역
간격처리를 위한 class