bar_progress

심천 주요지수 2007-07-06 16

최종수정 2007.07.06 16:05 기사입력 2007.07.06 16:05

댓글쓰기

심천 주요지수                                           한국시간 (2007-07-06  16:05)

--------------------------------------------------------------------------------------

지수명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천 종합               1066.22     +50.37      +4.95    1008.64    1067.68     997.95

심천 A                  1112.92     +53.36      +5.03    1052.06    1114.42    1040.97

심천 B                   675.19     +17.67      +2.68     652.38     677.06     643.63

심천 농업                615.40     +29.28      +4.99     579.66     615.40     579.40

심천 광업               1794.04     +96.20      +5.66    1688.93    1799.45    1672.83

심천 제조업             1079.61     +48.82      +4.73    1022.08    1081.27    1012.31

심천 식료품             1692.36     +58.68      +3.59    1623.28    1694.14    1612.11

심천 의류직물            737.91     +30.43      +4.30     703.31     738.54     690.86

심천 가구목재            221.06      +4.37      +2.01     215.88     223.04     209.68

심천 인쇄제지            693.40     +29.01      +4.36     662.75     694.71     662.13

심천 석유화학            971.33     +54.38      +5.93     905.61     972.08     901.07

심천 전자                436.42     +16.16      +3.84     412.99     437.23     408.33

심천 금속&비금속        1532.79     +73.94      +5.06    1450.54    1535.17    1431.48

심천 기계               1052.57     +46.69      +4.64     997.39    1056.73     987.85

심천 제약                851.61     +39.11      +4.81     801.01     853.50     795.90

심천 유틸리티            931.16     +54.75      +6.24     864.24     932.93     845.15

심천 건설                918.67     +51.92      +5.99     864.71     920.77     851.45

심천 운송               1345.12     +76.86      +6.06    1268.05    1349.68    1248.89

심천 IT                  608.92     +30.63      +5.29     578.55     611.12     571.60

심천 도매&소매업        1194.72     +52.83      +4.62    1138.43    1196.79    1131.99

심천 금융               1228.85     +96.10      +8.48    1146.96    1230.22    1143.17

심천 부동산             1966.03     +85.60      +4.55    1870.75    1968.24    1835.82

심천 사회복지            986.03     +39.82      +4.20     936.10     991.82     925.08

심천 미디어              431.06     +34.80      +8.78     388.80     434.23     388.80

심천 종합류              583.88     +22.61      +4.02     553.35     585.41     543.57

심천 종합하부          12395.35    +611.77      +5.19   11729.78   12409.72   11654.46

심천 A 하부            13046.73    +643.91      +5.19   12346.19   13061.86   12266.91

심천 B 하부             5367.62     +84.06      +1.59    5231.27    5383.00    5148.70

심천 100                4233.60    +208.40      +5.17    4001.69    4239.69    3964.11

후선 300                3710.28    +172.85      +4.88    3517.60    3712.74    3475.27

심천 펀드               3331.14    +129.98      +4.06    3191.32    3332.05    3188.26

 ()

   무단전재 & 재배포 금지TODAY 주요뉴스 박군 "장윤정, 고기 사주고 용돈까지 줘…탈모약 사 먹었다" 박군 "장윤정, 고기 사주고 용돈까지 줘…탈모... 마스크영역
간격처리를 위한 class