bar_progress

심천 주요지수 2007-07-06 15

최종수정 2007.07.06 15:05 기사입력 2007.07.06 15:05

댓글쓰기

심천 주요지수                                           한국시간 (2007-07-06  15:05)

--------------------------------------------------------------------------------------

지수명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천 종합               1038.45     +22.60      +2.22    1008.64    1039.40     997.95

심천 A                  1083.64     +24.08      +2.27    1052.06    1084.70    1040.97

심천 B                   662.97      +5.45      +0.82     652.38     665.07     643.63

심천 농업                603.02     +16.90      +2.88     579.66     604.37     579.40

심천 광업               1744.16     +46.32      +2.72    1688.93    1752.94    1672.83

심천 제조업             1052.56     +21.77      +2.11    1022.08    1053.44    1012.31

심천 식료품             1661.67     +27.99      +1.71    1623.28    1670.97    1612.11

심천 의류직물            721.53     +14.05      +1.98     703.31     722.21     690.86

심천 가구목재            215.49      -1.20      -0.55     215.88     219.26     209.68

심천 인쇄제지            681.75     +17.36      +2.61     662.75     682.49     662.13

심천 석유화학            944.86     +27.91      +3.04     905.61     946.28     901.07

심천 전자                425.66      +5.40      +1.28     412.99     425.84     408.33

심천 금속&비금속        1489.00     +30.15      +2.06    1450.54    1495.19    1431.48

심천 기계               1027.05     +21.17      +2.10     997.39    1027.28     987.85

심천 제약                828.65     +16.15      +1.98     801.01     828.79     795.90

심천 유틸리티            892.87     +16.46      +1.87     864.24     895.99     845.15

심천 건설                901.32     +34.57      +3.98     864.71     901.51     851.45

심천 운송               1309.99     +41.73      +3.29    1268.05    1310.09    1248.89

심천 IT                  595.26     +16.97      +2.93     578.55     596.36     571.60

심천 도매&소매업        1164.04     +22.15      +1.93    1138.43    1166.03    1131.99

심천 금융               1194.85     +62.10      +5.48    1146.96    1201.29    1143.17

심천 부동산             1907.06     +26.63      +1.41    1870.75    1913.76    1835.82

심천 사회복지            966.23     +20.02      +2.11     936.10     966.23     925.08

심천 미디어              414.95     +18.69      +4.71     388.80     418.94     388.80

심천 종합류              567.37      +6.10      +1.08     553.35     568.86     543.57

심천 종합하부          12073.55    +289.97      +2.46   11729.78   12097.75   11654.46

심천 A 하부            12708.03    +305.21      +2.46   12346.19   12733.50   12266.91

심천 B 하부             5260.47     -23.09      -0.43    5231.27    5316.93    5148.70

심천 100                4122.98     +97.78      +2.42    4001.69    4128.74    3964.11

후선 300                3609.56     +72.13      +2.03    3517.60    3614.53    3475.27

심천 펀드               3269.05     +67.89      +2.12    3191.32    3269.13    3188.26

 ()

   무단전재 & 재배포 금지TODAY 주요뉴스 박군 "장윤정, 고기 사주고 용돈까지 줘…탈모약 사 먹었다" 박군 "장윤정, 고기 사주고 용돈까지 줘…탈모... 마스크영역
간격처리를 위한 class