bar_progress

상해B종목 상승율 상위 2007-07-06 12

최종수정 2007.07.06 12:40 기사입력 2007.07.06 12:40

댓글쓰기

상해B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-07-06  12:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

상해이방기                 0.57      +0.04      +7.54       0.53       0.58       0.53

상해화원                   0.33      +0.02      +6.45       0.32       0.33       0.32

상해알칼리화학             0.54      +0.02      +3.84       0.52       0.54       0.52

상해진화항만기계           1.98      +0.03      +1.53       1.93       1.99       1.93

내몽고이태석탄             5.37      +0.08      +1.51       5.29       5.46       5.29

상해해흔그룹               0.71      +0.01      +1.42       0.70       0.73       0.69

상해B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-07-06  12:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

상해자동화계량기           0.71      -0.06      -7.79       0.73       0.78       0.69

상해개개실업               0.91      -0.07      -7.14       0.96       1.02       0.89

상해말직화                 1.30      -0.10      -7.14       1.41       1.43       1.27

해남항공                   0.75      -0.05      -6.25       0.78       0.80       0.75

천진해운                   0.40      -0.02      -4.76       0.40       0.40       0.40

제남경기모터사이클         0.41      -0.02      -4.65       0.44       0.45       0.41

상해금강국제여행사         1.32      -0.05      -3.64       1.32       1.43       1.32

상해SVA전자                0.55      -0.02      -3.50       0.56       0.58       0.55

상해금교수출가공구         1.41      -0.05      -3.42       1.45       1.50       1.40

화전에너지                 0.58      -0.02      -3.33       0.60       0.61       0.58

 ()

   무단전재 & 재배포 금지TODAY 주요뉴스 박군 "장윤정, 고기 사주고 용돈까지 줘…탈모약 사 먹었다" 박군 "장윤정, 고기 사주고 용돈까지 줘…탈모... 마스크영역
간격처리를 위한 class