bar_progress

심천 주요지수 2007-07-06 10

최종수정 2007.07.06 10:30 기사입력 2007.07.06 10:30

댓글쓰기

심천 주요지수                                           한국시간 (2007-07-06  10:30)

--------------------------------------------------------------------------------------

지수명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천 종합               1012.71      -3.14      -0.30    1008.64    1012.71    1008.64

심천 A                  1056.37      -3.19      -0.30    1052.06    1056.37    1052.06

심천 B                   653.92      -3.60      -0.54     652.38     654.18     652.38

심천 농업                584.83      -1.29      -0.22     579.66     584.83     579.66

심천 광업               1690.07      -7.77      -0.45    1688.93    1692.64    1688.93

심천 제조업             1026.74      -4.05      -0.39    1022.08    1026.74    1022.08

심천 식료품             1624.30      -9.38      -0.57    1623.28    1625.08    1623.28

심천 의류직물            705.96      -1.52      -0.21     703.31     706.12     703.31

심천 가구목재            216.09      -0.60      -0.27     215.88     216.09     215.88

심천 인쇄제지            665.31      +0.92      +0.13     662.75     665.31     662.75

심천 석유화학            909.05      -7.90      -0.86     905.61     910.16     905.61

심천 전자                414.87      -5.39      -1.28     412.99     415.18     412.99

심천 금속&비금속        1459.42      +0.57      +0.03    1450.54    1459.42    1450.54

심천 기계               1001.85      -4.03      -0.40     997.39    1001.85     997.39

심천 제약                806.66      -5.84      -0.71     801.01     806.66     801.01

심천 유틸리티            867.76      -8.65      -0.98     864.24     867.91     864.24

심천 건설                866.97      +0.22      +0.02     864.71     866.97     864.40

심천 운송               1275.85      +7.59      +0.59    1268.05    1275.85    1268.05

심천 IT                  581.91      +3.62      +0.62     578.55     582.06     578.55

심천 도매&소매업        1139.66      -2.23      -0.19    1138.43    1139.66    1138.43

심천 금융               1150.36     +17.61      +1.55    1146.96    1152.78    1146.96

심천 부동산             1871.05      -9.38      -0.49    1870.75    1871.11    1870.70

심천 사회복지            938.99      -7.22      -0.76     936.10     938.99     936.10

심천 미디어              391.59      -4.67      -1.17     388.80     391.59     388.80

심천 종합류              556.84      -4.43      -0.78     553.35     556.84     553.35

심천 종합하부          11762.98     -20.60      -0.17   11729.78   11762.98   11729.78

심천 A 하부            12381.14     -21.68      -0.17   12346.19   12381.14   12346.19

심천 B 하부             5235.12     -48.44      -0.91    5231.27    5235.12    5231.27

심천 100                4017.05      -8.15      -0.20    4001.69    4017.05    4001.69

후선 300                3526.03     -11.40      -0.32    3517.60    3526.10    3517.60

심천 펀드               3189.11     -12.05      -0.37    3191.32    3191.32    3188.26

 ()

   무단전재 & 재배포 금지TODAY 주요뉴스 박군 "장윤정, 고기 사주고 용돈까지 줘…탈모약 사 먹었다" 박군 "장윤정, 고기 사주고 용돈까지 줘…탈모... 마스크영역
간격처리를 위한 class