bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

심천B종목 상승율 상위 2007-07-05 12

최종수정 2007.07.05 12:40 기사입력 2007.07.05 12:40

댓글쓰기

심천B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-07-05  12:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

안휘고정공증류주          12.34      +1.12      +9.98      12.00      12.34      10.40

심천SEG                    2.81      +0.13      +4.85       2.67       2.81       2.63

경동방테크놀로지           2.38      +0.11      +4.84       2.38       2.38       2.33

심천적만항만              18.20      +0.58      +3.29      17.62      18.20      17.53

해남주강홀딩스             7.10      +0.15      +2.15       6.90       7.25       6.80

심천일치약업               7.52      +0.14      +1.89       7.35       7.55       7.32

심천화발전자               2.80      +0.05      +1.81       2.73       2.83       2.67

심천국제기업               4.48      +0.05      +1.12       4.55       4.65       4.42

와방점베어링               7.17      +0.07      +0.98       7.02       7.30       7.02

강가그룹                   6.14      +0.05      +0.82       6.09       6.16       6.00

심천B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-07-05  12:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천특력홀딩스             6.50      -0.72      -9.97       6.50       6.50       6.50

호북사륭달                 9.80      -0.82      -7.72      10.30      10.50       9.56

심천부동산개발             4.62      -0.26      -5.32       4.70       4.71       4.61

노태섬유                   7.88      -0.41      -4.94       8.25       8.25       7.75

본강판재                   7.61      -0.37      -4.63       7.90       7.90       7.55

해남대동해관광센터         3.32      -0.16      -4.59       3.41       3.41       3.31

중경장안자동차             7.08      -0.34      -4.58       7.31       7.33       7.05

중화자전거(홀딩스)         3.61      -0.17      -4.49       3.78       3.78       3.59

상주디젤기                 7.56      -0.35      -4.42       7.80       7.93       7.48

산동항공                   3.72      -0.17      -4.37       3.86       3.88       3.72

 ()

   무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class