bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

심천B종목 상승율 상위 2007-07-05 11

최종수정 2007.07.05 11:40 기사입력 2007.07.05 11:40

댓글쓰기

심천B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-07-05  11:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

안휘고정공증류주          12.18      +0.96      +8.55      12.00      12.34      10.40

경동방테크놀로지           2.38      +0.11      +4.84       2.38       2.38       2.33

심천SEG                    2.80      +0.12      +4.47       2.67       2.81       2.63

심천국제기업               4.54      +0.11      +2.48       4.55       4.65       4.42

심천적만항만              17.84      +0.22      +1.24      17.62      17.90      17.53

심천일치약업               7.42      +0.04      +0.54       7.35       7.55       7.32

강가그룹                   6.10      +0.01      +0.16       6.09       6.15       6.00

심천B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-07-05  11:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천특력홀딩스             6.50      -0.72      -9.97       6.50       6.50       6.50

호북사륭달                 9.66      -0.96      -9.03      10.30      10.50       9.56

중경건설오토바이           4.15      -0.25      -5.68       4.30       4.39       4.13

상주디젤기                 7.48      -0.43      -5.43       7.80       7.93       7.48

노태섬유                   7.85      -0.44      -5.30       8.25       8.25       7.75

항주증기터빈              18.48      -1.01      -5.18      19.40      19.40      18.48

중화자전거(홀딩스)         3.59      -0.19      -5.02       3.78       3.78       3.59

산동성중로원양어업         4.01      -0.21      -4.97       4.19       4.19       4.01

심천부동산개발             4.64      -0.24      -4.91       4.70       4.71       4.61

중경장안자동차             7.07      -0.35      -4.71       7.31       7.33       7.05

 ()

   무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class