bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

심천B종목 상승율 상위 2007-07-04 14

최종수정 2007.07.04 14:15 기사입력 2007.07.04 14:15

댓글쓰기

심천B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-07-04  14:15)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

안휘고정공증류주          11.22      +1.02     +10.00      10.38      11.22      10.20

호북사륭달                10.72      +0.60      +5.92      10.41      10.83      10.18

중화자전거(홀딩스)         3.87      +0.18      +4.87       3.73       3.87       3.69

여주제약그룹              16.10      +0.74      +4.81      15.77      16.39      15.39

심천비아달홀딩스           7.54      +0.34      +4.72       7.45       7.55       7.20

경동방테크놀로지           2.32      +0.09      +4.03       2.30       2.34       2.23

해남주강홀딩스             7.08      +0.15      +2.16       6.90       7.18       6.75

중국만과                  17.20      +0.30      +1.77      16.90      17.60      16.60

연태장유포도주            40.04      +0.54      +1.36      39.40      40.23      39.31

해남대동해관광센터         3.54      +0.03      +0.85       3.51       3.55       3.45

심천B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-07-04  14:15)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천특력홀딩스             7.22      -0.80      -9.97       7.22       7.22       7.22

심천부동산개발             5.00      -0.27      -5.12       5.20       5.23       5.00

산동성중로원양어업         4.22      -0.20      -4.52       4.46       4.48       4.21

중경건설오토바이           4.46      -0.16      -3.46       4.62       4.62       4.46

심천국제기업               4.50      -0.16      -3.43       4.78       4.78       4.21

남경보천통신               4.14      -0.14      -3.27       4.30       4.30       4.11

광동뢰이그룹               3.96      -0.13      -3.17       4.00       4.07       3.94

심천섬유(홀딩스)           4.12      -0.13      -3.05       4.23       4.23       4.12

심천중관방직               4.06      -0.12      -2.87       4.23       4.23       4.03

노태섬유                   8.14      -0.24      -2.86       8.40       8.40       8.08

 ()

   무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class