bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

심천B종목 상승율 상위 2007-07-02 16

최종수정 2007.07.02 16:17 기사입력 2007.07.02 16:17

댓글쓰기

심천B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-07-02  16:17)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

노태섬유                   8.00      +0.47      +6.24       7.53       8.12       7.52

승덕제현섬유               2.56      +0.13      +5.34       2.41       2.58       2.41

중경건설오토바이           4.51      +0.21      +4.88       4.30       4.60       4.30

중화자전거(홀딩스)         3.51      +0.16      +4.77       3.38       3.52       3.37

중국방대그룹               4.34      +0.14      +3.33       4.06       4.40       4.06

광동뢰이그룹               4.03      +0.13      +3.33       3.90       4.10       3.86

상주디젤기                 7.84      +0.21      +2.75       7.55       8.01       7.40

심천섬유(홀딩스)           4.13      +0.11      +2.73       4.06       4.18       4.03

심천일치약업               7.19      +0.19      +2.71       7.20       7.28       7.00

강령자동차그룹            10.75      +0.23      +2.18      10.52      10.80      10.05

심천B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-07-02  16:17)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천부동산개발             5.22      -0.58     -10.00       5.70       5.70       5.22

심천국제기업               4.50      -0.31      -6.44       4.80       4.81       4.33

안휘고정공증류주           9.30      -0.55      -5.58       9.60      10.25       8.87

심천SEG                    2.63      -0.14      -5.05       2.70       2.76       2.63

경동방테크놀로지           2.12      -0.11      -4.93       2.14       2.21       2.12

산동성중로원양어업         4.28      -0.22      -4.88       4.30       4.50       4.28

광동성윤그룹               2.34      -0.12      -4.87       2.34       2.49       2.34

심천화발전자               2.94      -0.15      -4.85       2.94       3.00       2.94

심천특구부동산             4.41      -0.20      -4.33       4.51       4.75       4.20

해남주강홀딩스             6.85      -0.26      -3.65       7.23       7.35       6.60

대한민국 해외증시 넘버원 (www.quote24.com)

copyright ⓒ Market Valley.  무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class