bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

심천B종목 상승율 상위 2007-07-02 14

최종수정 2007.07.02 14:15 기사입력 2007.07.02 14:15

댓글쓰기

심천B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-07-02  14:15)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

노태섬유                   7.93      +0.40      +5.31       7.53       8.12       7.52

중화자전거(홀딩스)         3.48      +0.13      +3.88       3.38       3.52       3.38

심천섬유(홀딩스)           4.10      +0.08      +1.99       4.06       4.18       4.06

광동뢰이그룹               3.96      +0.06      +1.53       3.90       4.10       3.90

무석소천아                 6.20      +0.09      +1.47       6.21       6.50       6.13

심천일치약업               7.09      +0.09      +1.28       7.20       7.28       7.01

중국방대그룹               4.25      +0.05      +1.19       4.06       4.40       4.06

심천적만항만              18.15      +0.17      +0.94      18.18      18.50      18.15

승덕제현섬유               2.45      +0.02      +0.82       2.41       2.58       2.41

와방점베어링               7.15      +0.05      +0.70       7.08       7.27       7.02

심천B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-07-02  14:15)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천부동산개발             5.22      -0.58     -10.00       5.70       5.70       5.22

심천국제기업               4.50      -0.31      -6.44       4.80       4.81       4.40

안휘고정공증류주           9.29      -0.56      -5.68       9.60      10.25       8.90

심천SEG                    2.63      -0.14      -5.05       2.70       2.76       2.63

경동방테크놀로지           2.12      -0.11      -4.93       2.14       2.21       2.12

산동성중로원양어업         4.28      -0.22      -4.88       4.30       4.50       4.28

광동성윤그룹               2.34      -0.12      -4.87       2.34       2.49       2.34

심천화발전자               2.94      -0.15      -4.85       2.94       3.00       2.94

호북사륭달                 9.08      -0.37      -3.91       9.08       9.76       9.08

심천특구부동산             4.43      -0.18      -3.90       4.51       4.75       4.40

대한민국 해외증시 넘버원 (www.quote24.com)

copyright ⓒ Market Valley.  무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class