bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

심천B종목 상승율 상위 2007-07-02 12

최종수정 2007.07.02 12:40 기사입력 2007.07.02 12:40

댓글쓰기

심천B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-07-02  12:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

노태섬유                   7.93      +0.40      +5.31       7.53       8.12       7.52

중화자전거(홀딩스)         3.46      +0.11      +3.28       3.38       3.52       3.38

중경건설오토바이           4.43      +0.13      +3.02       4.30       4.60       4.30

승덕제현섬유               2.50      +0.07      +2.88       2.41       2.58       2.41

심천섬유(홀딩스)           4.11      +0.09      +2.23       4.06       4.18       4.06

광동뢰이그룹               3.98      +0.08      +2.05       3.90       4.10       3.90

심천일치약업               7.12      +0.12      +1.71       7.20       7.28       7.01

심천비아달홀딩스           6.96      +0.10      +1.45       6.80       7.11       6.80

중국방대그룹               4.26      +0.06      +1.42       4.06       4.40       4.06

심천적만항만              18.21      +0.23      +1.27      18.18      18.50      18.15

심천B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-07-02  12:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천부동산개발             5.22      -0.58     -10.00       5.70       5.70       5.22

심천국제기업               4.46      -0.35      -7.27       4.80       4.81       4.40

광동성윤그룹               2.34      -0.12      -4.87       2.34       2.49       2.34

심천화발전자               2.94      -0.15      -4.85       2.94       3.00       2.94

심천SEG                    2.64      -0.13      -4.69       2.70       2.76       2.63

산동성중로원양어업         4.29      -0.21      -4.66       4.30       4.50       4.28

경동방테크놀로지           2.13      -0.10      -4.48       2.14       2.21       2.12

심천특구부동산             4.43      -0.18      -3.90       4.51       4.75       4.40

안휘고정공증류주           9.48      -0.37      -3.75       9.60      10.25       8.90

호북사륭달                 9.11      -0.34      -3.59       9.08       9.76       9.08

대한민국 해외증시 넘버원 (www.quote24.com)

copyright ⓒ Market Valley.  무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class