bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

심천B종목 상승율 상위 2007-07-02 11

최종수정 2007.07.02 11:40 기사입력 2007.07.02 11:40

댓글쓰기

심천B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-07-02  11:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

노태섬유                   8.02      +0.49      +6.50       7.53       8.12       7.52

중경건설오토바이           4.50      +0.20      +4.65       4.30       4.60       4.30

승덕제현섬유               2.54      +0.11      +4.52       2.41       2.58       2.41

광동뢰이그룹               4.07      +0.17      +4.35       3.90       4.10       3.90

중국방대그룹               4.38      +0.18      +4.28       4.06       4.40       4.06

심천섬유(홀딩스)           4.16      +0.14      +3.48       4.06       4.18       4.06

상주디젤기                 7.89      +0.26      +3.40       7.55       8.01       7.55

중화자전거(홀딩스)         3.46      +0.11      +3.28       3.38       3.52       3.38

심천일치약업               7.23      +0.23      +3.28       7.20       7.28       7.01

심천중관방직               4.13      +0.12      +2.99       4.01       4.20       4.00

심천B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-07-02  11:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천부동산개발             5.30      -0.50      -8.62       5.70       5.70       5.24

심천화발전자               2.94      -0.15      -4.85       2.94       3.00       2.94

심천국제기업               4.60      -0.21      -4.36       4.80       4.81       4.40

광동성윤그룹               2.37      -0.09      -3.65       2.34       2.49       2.34

산동성중로원양어업         4.36      -0.14      -3.11       4.30       4.50       4.28

경동방테크놀로지           2.17      -0.06      -2.69       2.14       2.21       2.13

광동성고속도개발           5.98      -0.11      -1.80       5.90       6.00       5.86

본강판재                   8.00      -0.12      -1.47       7.99       8.08       7.90

강가그룹                   6.24      -0.09      -1.42       6.00       6.30       6.00

석가장보석전자유리         2.65      -0.03      -1.11       2.65       2.70       2.57

대한민국 해외증시 넘버원 (www.quote24.com)

copyright ⓒ Market Valley.  무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class