bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

심천B종목 상승율 상위 2007-07-02 10

최종수정 2007.07.02 10:40 기사입력 2007.07.02 10:40

댓글쓰기

심천B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-07-02  10:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천중관방직               4.20      +0.19      +4.73       4.01       4.20       4.00

중화자전거(홀딩스)         3.48      +0.13      +3.88       3.38       3.52       3.38

심천적만항만              18.49      +0.51      +2.83      18.18      18.50      18.15

무석소천아                 6.26      +0.15      +2.45       6.21       6.50       6.21

와방점베어링               7.27      +0.17      +2.39       7.08       7.27       7.08

심천일치약업               7.11      +0.11      +1.57       7.20       7.20       7.01

무한보일러                10.60      +0.15      +1.43      10.50      10.79      10.50

심천섬유(홀딩스)           4.07      +0.05      +1.24       4.06       4.07       4.06

승덕제현섬유               2.46      +0.03      +1.23       2.41       2.53       2.41

중경건설오토바이           4.35      +0.05      +1.16       4.30       4.44       4.30

심천B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-07-02  10:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천국제기업               4.48      -0.33      -6.86       4.80       4.81       4.40

심천부동산개발             5.48      -0.32      -5.51       5.70       5.70       5.32

광동성윤그룹               2.34      -0.12      -4.87       2.34       2.49       2.34

심천화발전자               2.94      -0.15      -4.85       2.94       3.00       2.94

광동성고속도개발           5.86      -0.23      -3.77       5.90       5.95       5.86

경동방테크놀로지           2.15      -0.08      -3.58       2.14       2.20       2.14

심천SEG                    2.68      -0.09      -3.24       2.70       2.73       2.64

석가장보석전자유리         2.60      -0.08      -2.98       2.65       2.70       2.60

산동성중로원양어업         4.40      -0.10      -2.22       4.30       4.50       4.29

본강판재                   7.96      -0.16      -1.97       7.99       8.08       7.90

대한민국 해외증시 넘버원 (www.quote24.com)

copyright ⓒ Market Valley.  무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class